ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Eksekutive funksjoner

Om eksekutive funksjoner

Eksekutive funksjoner innebærer regulering av for eksempel oppmerksomhet, språk og impulser samt koordineringen av dem i mer kompleks tenking, for eksempel planlegging, problemløsning og kreativitet. Eksekutive funksjoner er også avgjørende for arbeidsminnet og evnen til kognitiv fleksibilitet.

Mange hverdagslige oppgaver krever at vi bruker flere eksekutive funksjoner samtidig. Å kjøre bil, gjøre seg klar for skolen eller løse en matteoppgave er eksempler på oppgaver som krever samspill mellom hjernens eksekutive funksjoner. Vansker med de eksekutive funksjonene kan hindre mennesker i å organisere atferden sin, konsentrere seg og regulere følelsene sine på en optimal måte. Det finnes flere tilstander der dette kan være tilfellet, blant annet ved ADHD og autismespektertilstander.

Vi har flere tester som måler eksekutive funksjoner. Delis-Kaplan Executive Function System (D-KEFS) er et sett med deltester som måler eksekutiv fungering hos barn og barn og voksne. Resultatene gir et uttømmende bilde av eventuelle vansker med blant annet kontroll over egen atferd, planlegging og strategivalg, organisering, regulering av følelser og reaksjoner, arbeidsminne, graden av fleksibilitet og abstraksjonsnivå i tenkning.

Før en eventuell testing med D-KEFS kan det være hensiktsmessig å administrere en vurderingsskala som måler eksekutive funksjoner. Brown Executive Function/Attention Scales (Brown EF/A) er primært utviklet for bruk som screening ved kartlegging av vansker med eksekutive funksjoner og ADHD. Testinstrumentet er basert på testkonstruktøren Thomas Browns mer enn 25 års kliniske erfaring og forskning på barn, ungdom og voksne med ADHD.

Vil du vite mer om andre tester som måler eksekutive funksjoner, og hvordan du kan bruke dem i arbeidet? Klikk på lenkene nedenfor, eller ta kontakt med en av våre produktspesialister for å få en kostnadsfri presentasjon.

Ønsker du et digitalt møte med en av våre produktspesialister?

Angi hvilken test du ønsker gjennomgang av i skjemaet, så kommer vi tilbake med mer informasjon.

top