Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Brown EF/A

Finnes også digitalt på våres plattform Q-global.

Thomas E. Brown, 2018
Brown Executive Function/Attention Scales
X

Spesifikasjoner

Digital plattform Q-global
Administrering Digital- eller papirversjon
Tidsforbruk 10-15 minutter
Språkversjon Norsk versjon, 2021
Kompetansekrav Autorisert Psykolog, Lege
Aldersintervall 5-44 år

Eksekutive funksjoner og oppmerksomhet

ADHD påvirker omtrent 5–7,5 prosent av barn og 3–5 prosent av voksne mennesker globalt. Brown EF/A er utviklet for å vurdere eksekutive funksjoner relatert til ADHD hos personer som er 5 år og eldre (normene går til 44 år). Skalaen består av 8 skjemaer som kan brukes av tre forskjellige respondenter (foreldre, lærere og selvvurdering).

 Brown EF/A er utviklet for å måle et bredt konsept av oppmerksomhet som en dynamisk gruppe samhandlende eksekutive funksjoner – og eventuelle nedsettelser i dem. Utsagnene er gruppert i seks domener, og hvert av domenene representerer et underliggende aspekt ved eksekutive funksjoner og deres relasjon til ADHD, basert på modellen til forfatteren Thomas E. Brown.

Seks domener:

 • Aktivering (organisere, prioritere og komme i gang med arbeidet)
 • Oppmerksomhet (fokusere, opprettholde og skifte oppmerksomhet)
 • Energi (Regulering av årvåkenhet, opprettholdelse av
 • innsats og bearbeidingshastighet)
 • Følelser (frustrasjonstoleranse og regulering av følelser)
 • Hukommelse (arbeidshukommelse og gjengivelse)
 • Handling (kontrollere og regulere innsats/aktiviteter)

Hva er nytt i Brown EF/A?

 • Nytt navn for å tydeliggjøre testens hensikt.
 • Utvidede domener. Det sjette domenet Handling er lagt til for alderen 13–18 år.
 • Nye og oppdaterte utsagn.
 • Enklere skåring. Et nytt sammensatt mål er tilgjengelig som forenkler sammenligning på tvers av spørreskjemaer.
 • Nye svaralternativer. Den forrige versjonens svaralternativer fokuserte på frekvens, mens Brown EF/A er rettet mot alvorlighetsgrad.
 • Oppdaterte skandinaviske normer for alderen 5–44 år. Brukeren kan også velge mellom kombinerte og kjønnsoppdelte normer for alle aldersintervaller.
 • Digital versjon. Brown EF/A finnes nå i Q-global. Tre ulike rapporter i Q-global: 

Bruksområder

Den nye versjonen er basert på ny forskning og klinisk erfaring og er rettet mot DSM-5. Den har flere bruksområder, som for eksempel:

 • Screening
 • Som en del av en omfattende utredning
 • Oppfølgning og behandlingseffektivitet
 • Forskning

Det er flere aspekter av Brown EF/A som skiller den fra eksisterende og konkurrerende produkter:

 • Den kliniske og forskningsbaserte forankringen. Skalaen er basert på mer enn 20 års klinisk og forskningsmessig erfaring.
 • Spesifikke og situasjonsavhengige utsagn. I utsagnene legges det vekt på å skille mellom rutinemessige/uinteressante situasjoner og det som er selvvalgt/interessant.
 • Fokus på alvorlighetsgrad fremfor frekvens. Brown EF/A er utviklet for å identifisere de symptomene som oppleves som mest problematiske for personen. Det skiller skalaen fra mange andre vurderingsskalaer som er rettet mot frekvens (for eksempel D-REF, BRIEF, ADHD RS).
 • Situasjonsavhengig. Brown EF/A gjør det mulig å se en persons vansker fra flere perspektiver og oppnå en mer dekkende vurdering.
 • Innretning med DSM-5. Allerede siden forrige versjon, Brown ADD, er skalaen lagt tett opp til diagnosekriteriene for ADHD i DSM-5.

Det skandinaviske utviklingsarbeidet

Brown EF/A bygger på konstruktøren dr. Thomas Browns mer enn 25 år med klinisk erfaring og forskning på barn, ungdom og voksne med ADD og ADHD. 

Ved utviklingen av den skandinaviske versjonen av Brown EF/A er skalaene oversatt og kulturelt tilpasset. For å sikre at items er forståelige og har klinisk relevans har yrkesaktive psykologer med stor erfaring med ADHD-utredninger vært involvert og gitt feedback.

Normene for den skandinaviske versjonen av Brown EF/A er utarbeidet på grunnlag av til sammen 1400 respondenter. Disse respondentene er fordelt på de tre vurderingsskjemaene Foreldreskjema, Lærerskjema og Selvvurderingsskjema. 

Reliabiliteten i så vel normgruppen som for den kliniske gruppen var overveiende god til utmerket for samtlige vurderingsskjemaer og aldersgrupper.

Når det gjelder validiteten til Brown EF/A, viser tilpasningsmålene i faktoranalysen en velfungerende faktorstruktur for den skandinaviske versjonen. Analyser viser sammenhenger med moderate til store korrelasjoner mellom klustrene i Brown EF/A og vurderingsskalaen D-REF for den skandinaviske valideringen. Analyser mellom ADHD-gruppen og matchede kontroller fra normalpopulasjonen viser store forskjeller mellom klinisk gruppe og kontrollgruppe.

Digital administrering og digital skåring

Digital administrering, skåring og rapporter

Brown EF/A kan administreres helt digitalt på skjermen ved hjelp av Q-global. Programmet skårer deretter den digitale administreringen og genererer en rapport. Det er mulig å la respondenten (pasient, lærer eller foresatte) besvare vurderingsskjemaene direkte på dataskjermen eller ved å sende en lenke via e-post:

Skjermadministrering – Respondenten besvarer Brown EF/A direkte på skjerm hos testlederen. Testlederen kan deretter automatisk generere en rapport.

Fjernadministrering – Testlederen sender en invitasjon med en lenke til respondenten via e-post. Respondenten besvarer skjemaet. Testlederen kan deretter automatisk generere en rapport.

Skjerm- og fjernadministrering er mulig for alle vurderingsskjemaer og aldersgrupper, med ett unntak: Fjernadministrering er ikke tillatt for egenvurderingsskjema for 8–12 år og 13–18 år.

 Hvis du vil administrere og skåre digitalt og få digitale rapporter, bestilles Brown EF/A Digital Admin og Skåring (Varekode 000000228850)

 

Digital skåring og rapporter

Det er også mulig å administrere Brown EF/A på papir, for så å legge inn svarene, skåre digitalt og generere rapporter digitalt i Q-global.

Hvis du vil administrere papirversjonen og deretter skåre den digitalt og få digitale rapporter, bestilles Brown EF/A 1 år Lisens (Varekode 0000000228851)

Vil du vite mer?

Har du spørsmål om eller kommentarer til Brown EF/A? Eller vil du bestille en produktpresentasjon? Ikke nøl med å ta kontakt med våre produktspesialister.

Før du legger produkter i handlekurven, vennligst kontroller at din kompetanse samsvarer med kompetansekrav som gjelder ved bestilling av dette instrumentet. Kompetansekravene finner du under "Spesifikasjoner" på denne produktsiden.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
Brown EF/A Komplett
Varekode 0000000228810
kr 6 695,00
Brown EF/A Manual
Varekode 0000000228830
kr 2 555,00
Brown EF/A Foreldreskjema 5–7 år, 10 stk
Varekode 0000000228820
kr 445,00
Brown EF/A Foreldreskjema 8–12 år, 10 stk
Varekode 0000000228821
kr 445,00
Brown EF/A Foreldreskjema 13–18 år, 10 stk
Varekode 0000000228822
kr 445,00
Brown EF/A Lærerskjema 5–7 år, 10 stk
Varekode 0000000228823
kr 445,00
Brown EF/A Lærerskjema 8–12 år, 10 stk
Varekode 0000000228824
kr 445,00
Brown EF/A Selvvurderingsskjema 8–12 år, 10 stk
Varekode 0000000228825
kr 445,00
Brown EF/A Selvvurderingsskjema 13–18 år, 10 stk
Varekode 0000000228826
kr 445,00
Brown EF/A Selvvurderingsskjema 19 år og eldre, 10 stk
Varekode 0000000228827
kr 445,00
Brown EF/A Foreldre Håndskåringsark 5–7 år, 10 stk
Varekode 0000000228828
kr 175,00
Brown EF/A Foreldre Håndskåringsark 8–12 år, 10 stk
Varekode 0000000228829
kr 175,00
Brown EF/A Foreldre Håndskåringsark 13–18 år, 10 stk
Varekode 0000000228870
kr 175,00
Brown EF/A Lærer Håndskåringsark 5–7 år, 10 stk
Varekode 0000000228871
kr 175,00
Brown EF/A Lærer Håndskåringsark 8–12 år, 10 stk
Varekode 0000000228872
kr 175,00
Brown EF/A Selvvurdering Håndskåringsark 8–12 år, 10 stk
Varekode 0000000228873
kr 175,00
Brown EF/A Selvvurdering Håndskåringsark 13–18 år, 10 stk
Varekode 0000000228874
kr 175,00
Brown EF/A Selvvurdering Håndskåringsark 19 år og eldre, 10 stk
Varekode 0000000228875
kr 175,00
Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
Brown EF/A Komplett digital
Varekode 0000000228853
kr 5 530,00
Brown EF/A Digital Admin og Skåring på Q-global, 10 stk
Varekode 0000000228850
kr 615,00
Brown EF/A 1 år Lisens (Én bruker, ubegrenset mengde skåring og rapportgenerering på Q-global)
Varekode 0000000228851
kr 1 135,00
Brown EF/A Digital manual
Varekode 0000000228852
kr 1 135,00
Alle priser er eksklusive moms.