ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Psykisk helse og covid-19

De fleste har gjennomgått en covid-infeksjon eller har fått en vaksine. Til tross for dette er folk fortsatt rammet av både mild og alvorlig covid-19. Senfølger etter en tidligere infeksjon er ikke ennå fullt ut forstått, men studier på dette området pågår hele tiden.

En metaanalyse fra 2022 (Ceban et al., 2022) indikerer at mange individer som har gått gjennom en covid-infeksjon, opplever langvarige plager som svikt i kognitive funksjoner og utmattelse. Det er derfor viktig for helsevesenet å ha tilgang til standardiserte verktøy som kan brukes til å vurdere kognitivt funksjonsnivå, og til å måle endring over tid, for eksempel i forkant og etterkant av en rehabiliteringsprosess.

Vi tilbyr en rekke instrumenter som kan være til hjelp ved denne type utredninger. Nedenfor finner du en oversikt over aktuelle tester og spørreskjemaer samt nyttige artikler om temaet.

Referanse:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8715665/

Ønsker du et digitalt møte med en av våre produktspesialister?

Angi hvilken test du ønsker gjennomgang av i skjemaet, så kommer vi tilbake med mer informasjon.

top