Psykiatriske følgesykdommer og nevrologiske skader forårsaket av covid-19

Artikkelen løfter frem aktuelle forskningsresultater for de vedvarende kognitive symptomene som kan ramme mennesker som har vært syke med covid-19.

Ønsker du et digitalt møte med en av våre produktspesialister?

Angi hvilken test du ønsker gjennomgang av i skjemaet, så kommer vi tilbake med mer informasjon.