Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Sensory Profile 2

Finnes også digitalt på våres plattform Q-global.

Winnie Dunn, 2014
Sensory profile - Second edition
X

Spesifikasjoner

Digital plattform Q-global
Administrering Digital- eller papirversjon
Tidsforbruk 15–30 minutter avhengig av hvilke vurderingsskjemaer som administreres
Språkversjon Norsk versjon, 2016
Kompetansekrav Autorisert Psykolog, Lege, Ergoterapeut, Fysioterapeut, Spesialpedagog, Logoped
Aldersintervall 0 måneder til 14:11 år
Type test Kartleggingsinstrument for vurdering av sensorisk bearbeiding

Sensory Profile 2

Sensory Profile 2 gir informasjon som er viktig for å forstå et barns sanseprosesseringsmønster, hvilke sanseopplevelser som han eller hun unngår, er spesielt følsom for eller oppsøker. Basert på resultatene er det muligheter for å planlegge hensiktsmessige intervensjoner, som er viktig i flere kliniske sammenhenger for å kunne støtte barnets behov for tilpasning i hverdagen. Resultatene kan også bidra med innsikter i utredninger hvor man mistenker ADHD eller autismespekterforstyrrelser.

Sensory Profile 2 bygger på Winnie Dunns modell for sensorisk bearbeiding

Sensory Profile 2 består av fire Vurderingsskjemaer:

 • Infant Sensory Profile 2, som består av 25 utsagn og besvares av omsorgspersoner som har barn i alderen 0–6 måneder.
 • Toddler Sensory Profile 2, som består av 54 utsagn og besvares av omsorgspersoner som har barn i alderen 7–35 måneder.
 • Child Sensory Profile 2, som består av 86 utsagn og besvares av omsorgspersoner som har barn i alderen 3–14 år.
 • School Companion Sensory Profile 2, som består av 44 utsagn og besvares av lærere som har elever i alderen 3–14 år.

Resultatsammenstilling

Resultatet fra Infant-versjonen presenteres som en total råskåre og skåreintervall som kan uttrykkes i verbale beskrivelser: Mye mindre enn de fleste andre, Mindre enn de fleste andre, Det samme som de fleste andre, Mer enn de fleste andre og Mye mer enn de fleste andre.

Resultatet fra Toddler-versjonen presenteres på 3 ulike måter og uttrykkes i verbale beskrivelser: Mye mindre enn de fleste andre, Mindre enn de fleste andre, Det samme som de fleste andre, Mer enn de fleste andre og Mye mer enn de fleste andre:

 • Ut ifra kvadrantene Søker sanseinntrykk, Unnviker sanseinntrykk, Sensorisk følsom og Nedsatt registrering.
 • Ut ifra de sensoriske delene Generell bearbeiding, Auditiv bearbeiding, Visuell bearbeiding, Bearbeiding av berøring, Bearbeiding av bevegelse og Oral sensorisk bearbeiding.
 • Ut ifra atferdsdelen Atferd forbundet med sensorisk bearbeiding.

Resultatet fra Child-versjonen presenteres på 3 ulike måter og uttrykkes i verbale beskrivelser: Mye mindre enn de fleste andre, Mindre enn de fleste andre, Det samme som de fleste andre, Mer enn de fleste andre og Mye mer enn de fleste andre:

 • Ut ifra kvadrantene Søker sanseinntrykk, Unnviker sanseinntrykk, Sensorisk følsom og Nedsatt registrering.
 • Ut ifra de sensoriske delene Auditiv bearbeiding, Visuell bearbeiding, Bearbeiding av berøring, Bearbeiding av bevegelse, Bearbeiding av kroppsstilling og Oral sensorisk bearbeiding.
 • Ut ifra atferdsdelene Atferd forbundet med sensorisk bearbeiding, Sosiale/Emosjonelle responser forbundet med sensorisk bearbeiding og Oppmerksomhet forbundet med sensorisk bearbeiding.

Resultatet fra School-versjonen presenteres på 4 ulike måter og uttrykkes i verbale beskrivelser: Mye mindre enn de fleste andre, Mindre enn de fleste andre, Det samme som de fleste andre, Mer enn de fleste andre og Mye mer enn de fleste andre:

 • Ut ifra kvadrantene Søker sanseinntrykk, Unnviker sanseinntrykk, Sensorisk følsom og Nedsatt registrering.
 • Ut ifra de sensoriske delene Auditiv bearbeiding, Visuell bearbeiding, Bearbeiding av berøring, Bearbeiding av bevegelse.
 • Ut ifra atferdsdelen Atferd forbundet med sensorisk bearbeiding.
 • Ut ifra skolefaktorene: Skolefaktor 1 tydeliggjør elevens behov for ekstern støtte ved læringsaktiviteter. Skolefaktor 2 tydeliggjør elevens bevissthet og oppmerksomhet i skole- og læringsmiljøet. Skolefaktor 3 tydeliggjør elevens grad av toleranse for sanseinntrykk i læringssituasjoner. Skolefaktor 4 reflekterer elevens tilgjengelighet ved læringsaktiviteter.

Norsk tilpasning

Den norske versjonen av Sensory Profile 2 er resultatet av et skandinavisk samarbeidsprosjekt. Spørreskjemaet for omsorgspersoner (Child-versjonen) ble besvart av 729 foreldre. Når det gjelder spørreskjemaet for lærere (School Companion), ble data kun samlet inn i Danmark, hvor 240 lærere besvarte spørreskjemaet. Ingen skandinaviske data er samlet inn for spørreskjemaene for småbarn, Toddler og Infant, her brukes amerikanske normer.

Det ble også samlet inn data for to kliniske grupper. 41 omsorgspersoner til barn med ADHD-diagnoser og 56 omsorgspersoner til barn med autisme besvarte Child-versjonen.

Nettbasert administrering, scoring og resultatsammenstilling på Q-global

Q-global er en internettbasert plattform hvor man kan administrere og skåre tester samt generere rapporter. Den internettbaserte løsningen innebærer at du alltid har tilgang til skåringsprogrammet uten å måtte installere programmet lokalt på en datamaskin. For å logge inn, trenger man kun et brukernavn og passord som man skaper selv. Systemet krever – som en sikkerhetsfunksjon – at passordet endres hver 90. dag.

All data overføres i kryptert form til en dedikert serverpark i Canada.

Legg merke til at det ikke er nødvendig å lagre testpersoners navn på Q-global. For økt sikkerhet, kan man derfor bruke egne ID-koder.

Sensory Profile 2 på Q-global

I tillegg til å skåre Sensory Profile 2 (Det vil si registrere råskårer fra spørreskjermer som er administrert som blyant og papirversjon) finnes det ytterligere tre måter å administrere spørreskjemaet digitalt i Q-global:

 • Skjermadministrering: Be respondenten (forelder eller lærer) å besvare skjemaet via en datamaskin med Internett, mens du gjennomfører annet som inngår i utredningen.
 • Skjermadministrering med støtte: Hjelp respondenten med å besvare skjemaet dersom han eller hun har manglende språkforståelse eller problemer med å forstå betydningen av utsagnene.
 • Fjernadministrering: Send en e-postinvitasjon med en lenke til respondenten via Q-global. E-posten kan redigeres slik at du kan forklare formålet med spørreskjemaet. Inkluder også kontaktinformasjonen din dersom respondenten trenger å ta kontakt med eventuelle spørsmål.

Etter administreringen genereres en Resultatsammenstilling, se en mer detaljert beskrivelse av hva som inngår i denne under fliken Beskrivelse.

Bestille Sensory Profile 2

For å få tilgang til Sensory Profile 2 på plattformen Q-global, bestiller produktet som vanlig på nettbutikken. Personen som oppfyller kompetansekravet i nettbutikken, mottar en e-post hvor han eller hun kan opprette et personlig brukernavn og passord på Q-global. Legg merke til at samme kompetansekrav gjelder for Q-global som for Sensory Profile 2. Systemet krever - som en sikkerhetsfunksjon - at passordet endres hver 90. dag.

Legg merke til at dersom brukeren allerede har tilgang til Q-global, knyttes Sensory Profile 2-lisensen til eksisterende konto.

Før du legger produkter i handlekurven, vennligst kontroller at din kompetanse samsvarer med kompetansekrav som gjelder ved bestilling av dette instrumentet. Kompetansekravene finner du under "Spesifikasjoner" på denne produktsiden.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
Sensory Profile 2 Komplett
Varekode 0000000227910
kr 3 820,00
Sensory Profile 2 Norsk manualsupplement
Varekode 0000000227931
kr 540,00
Sensory Profile 2 User´s Manual
Varekode 0000000827930
kr 1 915,00
Infant Sensory Profile 2, 25 st*
Varekode 0000000227920
kr 755,00
Toddler Sensory Profile 2, 25 st*
Varekode 0000000227921
kr 755,00
Child Sensory Profile 2, 25 st*
Varekode 0000000227922
kr 755,00
School Companion Sensory Profile 2, 25 st*
Varekode 0000000227923
kr 755,00
Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
Sensory Profile 2 - Komplett digitalt kit på Q-global
Varekode 0000000227953
kr 2 200,00
Sensory Profile 2 - Lisens til digital skåring på Q-global i 1 år
Varekode 0000000227951
kr 600,00
Sensory Profile 2 - Digitale spørreskjemaer på Q-global, 25 stk.
Varekode 0000000227950
kr 600,00
Sensory Profile 2 - Digitalt manualsupplement på Q-global
Varekode 0000000227952
kr 450,00
Sensory Profile 2 - Digital manual på Q-global (US)
Varekode 0000000827932
kr 1 500,00
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell

Nedlastninger

pdf
(Størrelse: 749.8 KB)