ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Adhd

Om adhd

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) omfatter oppmerksomhetsproblemer, hyperaktivitet og nedsatt impulskontroll. Vansker med å komme i gang med aktiviteter er også vanlige. Symptomene fremtrer ofte i ung alder og påvirker den daglige funksjonen på flere områder: hjemme, skole, arbeid og sosial interaksjon.

Et ofte forekommende problem ved ADHD er nedsatt eksekutiv funksjon. Blant instrumenter i vår testportefølje som er utviklet for å vurdere eksekutive funksjoner, finnes Delis-Kaplan Executive Function System (D-KEFS).

Før man administrerer D-KEFS, kan det være viktig å starte med et testverktøy som hjelper med å kartlegge om det foreligger problemer med eksekutive funksjoner. Brown Executive Function/Attention Scales (Brown EF/A) er et slikt verktøy, primært utviklet for å screene for vansker med eksekutive funksjoner ved ADHD. Også Delis Rating of Executive Functions (D-REF) kan brukes til å vurdere eksekutive funksjoner, men for et snevrere aldersintervall enn Brown EF/A.

Ettersom det er stor grad av komorbiditet mellom ADHD og andre utviklingsrelaterte forstyrrelser og psykiske lidelser, er det viktig å være oppmerksom på andre symptomer ved vurdering av ADHD. Ved hjelp av den norske versjonen av Behavior Assessment System for Children, Third Edition (BASC-3) er det mulig å oppdage avvikende atferd og tegn på psykisk lidelse. BASC-3 kan også bidra til å tydeliggjøre sterke og svake sider, for eksempel takket være tilgjengelige adaptive skalaer. ADHD-sannsynlighetsindeks i BASC-3 kan for øvrig gi god indikasjon på om det er en overensstemmelse mellom et oppnådd BASC-resultat og resultater fra vurderinger som identifiserer barn med ADHD. En analyse av resultatene fra BASC-3 gir også en dypere forståelse av aktuelle problemområder og deres kobling til andre diagnostiske kriterier i ICD-10 eller DSM-5.

Leter du etter verktøy for kartlegging av ADHD og vil vite hvordan de kan brukes i ditt arbeid? Klikk på lenkene nedenfor, eller kom i kontakt med en av våre produktspesialister for å avtale en gratis presentasjon av det valgte instrumentet.

Ønsker du et digitalt møte med en av våre produktspesialister?

Angi hvilken test du ønsker gjennomgang av i skjemaet, så kommer vi tilbake med mer informasjon.

top