Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

NEPSY-II

Test for nevropsykologisk undersøkelse av barn og ungdom.

Marit Korkman, Ursula Kirk & Sally Kemp, 2007
NEPSY - Second edition
X

Spesifikasjoner

Administrering Papirversjon
Tidsforbruk Fleksibel; avhengig av antallet administrerte deltester
Språkversjon Norsk versjon, 2014
Kompetansekrav Autorisert Psykolog
Aldersintervall 3–16 år
Type test Test for nevropsykologisk undersøkelse av barn og ungdom

NEPSY-II

NEPSY-II er en omfattende nevropsykologisk undersøkelsesmetode som gir et bilde av et barns kognitive fungering innen de seks domenene Oppmerksomhet og eksekutive funksjoner, Språklige funksjoner, Hukommelses- og innlæringsfunksjoner, Sensomotoriske funksjoner, Sosial persepsjon og Visuospatiale funksjoner.

Last ned en pdf som beskriver deltestene innen hvert domene ››

NEPSY-II er en revidert utgave av NEPSY, som har vært tilgjengelig i norsk versjon siden begynnelsen av 2000-tallet. Den norske versjonen av NEPSY-II er en oversettelse og tilpasning av den svenske versjonen, som ble utgitt i 2011. NEPSY-II er oppdatert på bakgrunn av aktuell forskning og de kliniske erfaringene som er gjort etter lanseringen av den forrige versjonen. Hensikten med revideringen har i korthet gått ut på å:

• Utvide aldersintervallet oppover. NEPSY-II kan administreres fra 3 års alder og opp til 16 år.

• Utvide undersøkelsen av noen av de områdene domenene i NEPSY-II dekker, ved at man har konstruert nye deltester som måler eksekutive funksjoner, visuell hukommelse og visuospatial prosessering.

• Utvide testen med ytterligere ett domene, Sosial persepsjon, som består av de to nykonstruerte deltestene Affektgjenkjenning og Mentalisering.

• Forbedre den kliniske sensitiviteten ved å utvikle forskjellige typer mål, både primære og prosessorienterte mål samt kontrastmål.

• Forbedre de psykometriske egenskapene, deriblant deltestenes gulv- og tak.

• Forbedre brukervennligheten ved å øke fleksibiliteten når det gjelder valg av deltester.

I tillegg til generelle retningslinjer for administrering, inneholder manualen forslag til hvilke deltester som kan administreres ut fra ulike problemstillinger. Videre finnes det informasjon om hvilke tilpasninger som kan være aktuelle ved testing av barn med funksjonsnedsettelser. Den teoretiske bakgrunnen for utviklingen av NEPSY og NEPSY-II presenteres, i tillegg til et kapittel som beskriver hvordan testresultatene kan tolkes ut fra et prosessorientert perspektiv. Det redegjøres også for det svenske utviklingsarbeidet og resultatene fra de psykometriske analysene.

Norsk tilpasning

Den norske versjonen av NEPSY-II er en oversettelse og tilpasning av den svenske versjonen. I manualen beskrives det svenske utviklingsarbeidet. Amerikanske normer. 

Kliniske eksperter i forbindelse med oversettelsen og tilpasningen av den norske versjonen var Kirsten Møller-Pedersen, nevropsykolog og spesialist innen barne- og ungdomspsykologi samt Anne-Siri Øyen, Phd, psykolog og spesialist innen barne- og ungdomspsykologi.

Appendiks B og C ble ikke oversatt under arbeidet med manualen, men en norsk versjon kan lastes ned under fliken Nedlastninger.

Profilark til protokollene kan også lastes ned under fliken Nedlastninger.

Skåringsprogram

Resultat fra NEPSY-II kan kun utregnes med hjelp av et skåringsprogram, håndskåring er ikke mulig.  Vi erstatter ikke bortkomne skåringsprogrammer.

Systemkrav: Windows XP eller senere versjoner av Windows.

Programvaremanualen til skårinsprogrammet for NEPSY-II kan lastes ned under fiiken Nedlastninger.

Før du legger produkter i handlekurven, vennligst kontroller at din kompetanse samsvarer med kompetansekrav som gjelder ved bestilling av dette instrumentet. Kompetansekravene finner du under "Spesifikasjoner" på denne produktsiden.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
NEPSY-II Komplett
Varekode 0000000224610
kr 20 025,00
NEPSY-II Manual
Varekode 0000000224630
kr 2 090,00
NEPSY-II Protokoll 3-4 år, 25 stk.*
Varekode 0000000224620
kr 1 125,00
NEPSY-II Protokoll 5–16 år, 25 stk.*
Varekode 0000000224621
kr 1 290,00
NEPSY-II Svarhefte 3-4 år, 25 stk.*
Varekode 0000000224622
kr 1 025,00
NEPSY-II Svarhefte 5–16 år, 25 stk.*
Varekode 0000000224623
kr 1 205,00
Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
NEPSY-II Skåringsprogram
Varekode 0000000224656
kr 6 725,00
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell

Nedlastninger

pdf
(Størrelse: 986.4 KB)
pdf
(Størrelse: 169.2 KB)
pdf
(Størrelse: 104.6 KB)
pdf
(Størrelse: 145.3 KB)
pdf
(Størrelse: 53.9 KB)