ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

WISC-V

Om WISC-V

WISC-V er den femte reviderte versjonen av den velkjente evnetesten for vurdering av kognitive evner hos barn og ungdom. Testen er oppdatert på bakgrunn av forskning og de kliniske erfaringene som er gjort siden lanseringen av den foregående utgaven. Revideringen har blant annet omfattet å endre skalaens struktur fra en modell med fire faktorer til en femfaktormodell. En rekke nye deltester har kommet til, og mulighetene for å kombinere deltester med så vel primære og sekundære indekser er betydelig utvidet. Det er gjort med henblikk på å muliggjøre bred og nyansert vurdering av overgripende generelle evner og av den enkeltes sterke og svake sider. Testtiden er kortet ned noe takket være at det kreves færre deltester for å fastsette HIK og strengere regler for å avbryte. Modifisering av administrerings- og skåringsprosedyrer er gjennomført, og stimulusmateriellet er oppdatert.

Nytt i WISC-V er at det er mulig å administrere testingen digitalt med iPad via vår digitale testplattform Q-interactive. Det gjør at resultatrapporten er tilgjengelig umiddelbart etter skåringen, noe som effektiviserer ditt arbeid som testleder med minimal administrasjon i forbindelse med testen.

Vil du vite mer om Q-interactive, eller ønsker du en kostnadsfri prøveperiode for å se om dette passer for din virksomhet? Klikk på lenkene nedenfor, eller ta kontakt med en av våre produktspesialister for å få en kostnadsfri presentasjon.

Ønsker du et digitalt møte med en av våre produktspesialister?

Angi hvilken test du ønsker gjennomgang av i skjemaet, så kommer vi tilbake med mer informasjon.

top