ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Bestillinger lagt inn før 15. desember kl. 12.00 blir levert og fakturert i 2023, dette med forbehold om uforutsette endringer.

WAIS-IV

Test for vurdering av kognitive evner hos ungdom og voksne.

David Wechsler, 2008
Wechsler Adult Intelligence Scale - Fourth edition
X

Spesifikasjoner

Administrering Papirversjon
Tidsforbruk 60–80 minutter
Språkversjon Norsk versjon, 2011
Kompetansekrav Autorisert Psykolog
Aldersintervall 16–90 år
Type test Test for vurdering av kognitive evner hos ungdom og voksne

WAIS-IV er den fjerde, reviderte versjonen av denne klassiske Wechslerskalaen for vurdering av ungdommers og voksnes kognitive evner. WAIS-IVs struktur er fornyet for bedre å reflektere aktuell forskning og praksis innenfor evneområdet. Nye deltester er lagt til, bl.a. for å gi bedre mål på arbeidsminne, prosesseringshastighet og ”fluid reasoning”.

WAIS-IVs struktur er basert på en inndeling av de femten deltestene i de fire indeksene Verbal forståelse (VFI), Perseptuell resonnering (PRI), Arbeidsminne (AMI) og Prosesseringshastighet (PHI). VFI består av kjernedeltestene Likheter, Ordforståelse og Informasjon samt den supplerende deltesten Resonnering. PRI består av kjernedeltestene Terningmønster, Matriser og Visuelle puslespill samt de supplerende deltestene Figurvekter og Bildeutfylling. AMI består av kjernedeltestene Tallhukommelse og Regning samt den supplerende deltesten Bokstav-tall-serier. PHI består av kjernedeltestene Symbolleting og Koding samt den supplerende deltesten Utstrykning. Videre kan man, som tidligere, beregne Fullskala-IQ (FSIQ) og den valgfrie indeksen General Ability Index (GAI). GAI er et sammensatt mål på generelle kognitive evner som er mindre sensitivt enn FSIQ når det gjelder arbeidsminnets og prosesseringshastighetens innflytelse. På samme måte som i WISC-IV har man i WAIS-IV gått bort fra den todelte oppdelingen i Verbal- og Utførings-IQ.
En nyhet i WAIS-IV er at man kan man beregne ulike prosesskårer på deltestene Terningmønster, Tallhukommelse og Bokstav-tall-serier. Disse prosesskårene gir informasjon om hvilke kognitive prosesser som bidrar til prestasjonen på respektive deltester.

Les mer om forskjellene mellom WAIS-III og WAIS-IV.

Norsk tilpasning

Den norske versjonen av WAIS-IV har skandinaviske normer.
Det skandinaviske standardiseringsarbeidet beskrives i Manual Del 1. I tillegg til normdatainnsamlingen ble det gjennomført en korrelasjonsstudie mellom WAIS-IV og WAIS-III, og samlet inn data i de kliniske gruppene Lett psykisk utviklingshemming, ADHD og Aspergers syndrom.

Skåringsprogram

For effektiv og korrekt beregning av skårer tilbys et skåringsprogram. Råskårer på deltestnivå genererer skalerte skårer, indeks- og IQ-skårer med konfidensintervall og persentiler, diskrepansanalyser, grafer mm.

Vi erstatter ikke bortkomne skåringsprogrammer.

Systemkrav: Windows XP eller senere versjoner av Windows.

Last ned programvaremanualen til skåringsprogrammet for WAIS-IV ››

 

Før du legger produkter i handlekurven, vennligst kontroller at din kompetanse samsvarer med kompetansekrav som gjelder ved bestilling av dette instrumentet. Kompetansekravene finner du under "Spesifikasjoner" på denne produktsiden.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
WAIS-IV Komplett
Varekode 0000000211010
kr 19 085,00
WAIS-IV Manual Del 1
Varekode 0000000211030
kr 1 875,00
WAIS-IV Manual Del 2
Varekode 0000000211031
kr 2 090,00
WAIS-IV Protokoll, 25 stk.*
Varekode 0000000211020
kr 1 135,00
WAIS-IV Svarhefte 1, 25 stk.*
Varekode 0000000211021
kr 960,00
WAIS-IV Svarhefte 2, 25 stk.*
Varekode 0000000211022
kr 820,00
Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
WAIS-IV Skåringsprogram
Varekode 0000000211056
kr 6 865,00
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell