CELF-4

E. Semel, E. H. Wiig, & W. A. Secord, 2003
Clinical Evaluation of Language Fundamentals - Fourth edition
X

Spesifikasjoner

Administrering Individuell
Tidsforbruk 60–90 minutter
Språkversjon Norsk versjon, 2013
Kompetansekrav Autorisert Psykolog, Masterprogrammet i spesialpedagogikk og masterprogrammet i pedagogikk med studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning fra UiO, Logoped
Aldersintervall 5:0–12:11 år
Type test Test for vurdering av språkvansker

Vi søker testledere! 

Under våren 2022 starter datainnsamlingen for neste genrasjons språktest, CELF-5 (Clinical Evaluation of Language Fundamentals – Fifh Edition). Nå søker vi logopeder og logopedstudenter som vil ta sjansen å være de første til å stifte bekjentskap med dette instrumentet for bedømming av språkutvikling hos barn 5 – 16 år.  

Les mer

Språklig samspill inngår i de fleste hverdagsaktiviteter og har en avgjørende betydning for skoleprestasjoner. Eksempler på komponenter som er viktige for muntlige (og skriftlige) språkferdigheter, er språkforståelse, forståelse av grammatiske regler og syntaktisk struktur og språklig produksjon. De 13 deltestene i CELF-4 vurderer disse språklige aspektene i tillegg til verbal korttidshukommelse og arbeidsminne, som kan være en bidragende årsak til språkvansker.

Beskrivelse av de 13 deltestene ››

Resultatene på de 13 deltestene i CELF-4 kan sammenfattes i sju indekser som omhandler følgende språkområder: Grunnleggende språkferdigheter, Reseptivt språk, Ekspressivt språk, Språklig innhold, Språklig struktur, Språklig hukommelse og Arbeidsminne.

Tolkningsprosessen i CELF-4 består av fire nivåer.

Beskrivelse av de fire nivåene ››

I tillegg til deltestene i CELF-4, kan man administrere den pragmatiske profilen til barnets foreldre. Denne profilen, som hører til testen, består av 50 utsagn og har som formål å fange opp barnets språk i ulike kommunikasjonssituasjoner i hverdagen samt andre sider ved språket som ikke er så tydelige eller enkle å fange opp i en standardisert testsituasjon. I forbindelse med utredning av språklige vansker, er det tydelig at for en del barn kan pragmatiske vansker være en betydelig del av språkvansken.

Videre kan man administrere observasjonsskjemaet, som også hører til testen, til barnets lærer e.l.

Observasjonsskjemaet består av 40 utsagn og kan administreres for å innhente informasjon om barnets språk i barnehagen eller på skolen. Det er inndelt i fire områder: Lytte, Snakke, Lese og Skrive.

Norsk tilpasning

Den norske versjonen av CELF-4 er et resultat av et skandinavisk samarbeidsprosjekt som ble startet i begynnelsen av 2010. I løpet av våren 2012 ble 600 skandinaviske barn testet med CELF-4, og 496 foreldre besvarte den pragmatiske profilen. Dataene herfra ligger til grunn for de skandinaviske normene. Utover dette ble det samlet data i fire kliniske grupper: Barn med språkvansker, barn med autismespekterforstyrrelse, barn med ADHD og barn med cochleaimplantat.

Samlet sett gjør CELF-4 det mulig å foreta en fleksibel og bred språkvurdering, samt å vurdere tiltak på bakgrunn av testresultatene.

Kurs i CELF-4

Er du interessert i å gå kurs i CELF-4?

Digital

For å skåre og sammenstille testresultatene på CELF-4 anbefales det at man bruker skåringsprogrammet.

Systemkrav: Windows XP eller senere versjoner av Windows og Microsoft Excel.

Før du laster ned skåringsprogrammet, sjekk hvilken versjon av Excel du har installert på din datamaskin.

Klikk her for å se hvilken versjon av Excel du har installert på din datamaskin ››

CELF-4 Skåringsprogram (for Excel 2007 eller senere) ››

CELF-4 Skåringsprogram (for Excel 2003 eller tidligere) ››

Instruksjoner for registrering av data i skåringsprogrammet ››

Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
CELF-4 Komplett
kr 14 580,00
CELF-4 Manual
kr 2 005,00
CELF-4 Protokoll 5-8 år, 25 stk.*
kr 975,00
CELF-4 Protokoll 9-12 år, 25 stk.*
kr 975,00
CELF-4 Pragmatisk profil, 25 stk.*
kr 695,00
CELF-4 Observasjonsskjema, 25 stk.*
kr 695,00
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell