ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

CELF-4

Test for vurdering av språkvansker.

Eleanor Semel, Elisabeth H. Wiig & Wayne A. Secord, 2003
Clinical Evaluation of Language Fundamentals - Fourth edition
Velg mellom de ulike alternativene
  • Papir/blyant
    Komplett kit, manualer, skjemaer
  • Alle produkter
    Alle tilgjengelige produkter for dette instrumentet
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell
Administrering
Papirversjon
Tidsforbruk
60–90 minutter
Språkversjon
Norsk versjon, 2013
Kompetansekrav
Autorisert psykolog, Logoped, Mastergrad i spesialpedagogik fra UiO, Særskilt videreutdanning om utviklingsmessige språkforstyrrelser for PPT-ansatte fra UiS (emnet VUS210), Mastergrad i pedagogikk med studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning fra UiO
Aldersintervall
5:0–12:11 år
Type test
Test for vurdering av språkvansker
top