ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Vineland-3

Om Vineland-3

Vineland Adaptive Behavior Scale, Third Edition (Vineland-3) er et individuelt administrert instrument som består av vurderingsskalaer for vurdering av adaptiv atferd hos barn og unge. Vineland-3 identifiserer sterke og svake sider med god validitet og reliabilitet og kan brukes i en rekke ulike sammenhenger der det er viktig å vurdere hvordan barn og unge fungerer i hverdagen.

Vineland-3 har oppdaterte utsagn og nye skandinaviske normer for aldersintervallet 3–26 år. Vineland-3 kan administreres og skåres digitalt i Q-global eller med papir og penn. Med Q-global er det mulig å la respondenten svare på spørreskjemaene på testlederens PC eller ved å sende en lenke til respondenten via e-post.

Vil du vite mer om Vineland-3, eller ønsker du en kostnadsfri prøveperiode for å se om dette passer for din virksomhet? Klikk på lenkene nedenfor, eller ta kontakt med en av våre produktspesialister for å få en kostnadsfri presentasjon.

Ønsker du et digitalt møte med en av våre produktspesialister?

Angi hvilken test du ønsker gjennomgang av i skjemaet, så kommer vi tilbake med mer informasjon.

top