Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

CCC-2

Instrument for vurdering av muntlig og pragmatisk språk hos barn.

Dorothy Bishop, 2003
Children's Communication Checklist - Second edition
X

Spesifikasjoner

Administrering Papirversjon
Tidsforbruk 5–15 minutter
Språkversjon Norsk versjon, 2011
Kompetansekrav Autorisert Psykolog, Masterprogrammet i spesialpedagogikk og masterprogrammet i pedagogikk med studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning fra UiO, Spesialpedagog, Logoped
Aldersintervall 4:0–16:11 år
Type test Instrument for vurdering av muntlig og pragmatisk språk hos barn

Children’s Communication Checklist, Second Edition (CCC-2), er et instrument for vurdering av muntlig og pragmatisk språk hos barn og ungdom.

Sjekklisten består av 70 utsagn som beskriver et barns kommunikasjon og språkrelaterte atferd. Svarformatet er en firepunktsskala, der respondenten skal vurdere hvor ofte vedkommende har observert det som beskrives i utsagnene hos det aktuelle barnet.

CCC-2 er utviklet for å fange opp barn med muntlige og pragmatiske språkvansker, og kan dessuten gi indikasjon på mulige autismespekterforstyrrelser.

Instrumentet gir informasjon om hvordan barnet faktisk bruker språket sitt i hverdagen, noe som ikke alltid er så tydelig eller enkelt å fange opp ved testing med tradisjonelle språkinstrumenter.

Sjekklisten er først og fremst ment å besvares av foreldre eller andre som har hyppig kontakt med barnet eller ungdommen. Alternativt kan lærere eller fagpersoner benyttes som respondenter dersom man ønsker en annen informasjonskilde.

CCC-2 Manualsupplement

Nå kan vi tilby våre kunder et manualsupplement til CCC-2 som gir ytterligere hjelp ved tolkningen av testresultatene på testen. Klikk på linken nedenfor for å laste ned manualsupplementet uten kostnad.

CCC-2 Manualsupplement ››

Norsk tilpasning

Den norske versjonen av CCC-2 har norske normer som er basert på 731 norske barn. Normene dekker aldersintervallet 4:0–16:11 år.

CCC-2 er oversatt og tilpasset norske forhold, og selve sjekklisten finnes både på bokmål og nynorsk.


Før du legger produkter i handlekurven, vennligst kontroller at din kompetanse samsvarer med kompetansekrav som gjelder ved bestilling av dette instrumentet. Kompetansekravene finner du under "Spesifikasjoner" på denne produktsiden.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
CCC-2 Norsk manual
Varekode 0000000270630
kr 1 275,00
CCC-2 Sjekkliste Bokmål, 25 stk.*
Varekode 0000000270620
kr 1 040,00
CCC-2 Sjekkliste Nynorsk, 25 stk.*
Varekode 0000000270621
kr 1 040,00
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell

Digital

Manuell skåring av en CCC-2-besvarelse er en komplisert prosedyre, og det anbefales derfor sterkt å bruke det tilhørende elektroniske skåringsprogrammet ved skåring.

Dette har plass til registrering av CCC-2-resultater for opp til 1500 barn.

Systemkrav: Windows XP eller senere versjoner av Windows og Microsoft Office Excel.

Obs! Før du laster ned skåringsprogrammet, sjekk hvilken versjon av Excel du har instrallert på din datamaskin.

CCC-2 Skåringsprogram (for Excel 2007 eller senere) ››

CCC-2 Skåringsprogram (for Excel 2003 eller tidligere) ››