ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Bestillinger lagt inn før 15. desember kl. 12.00 blir levert og fakturert i 2023, dette med forbehold om uforutsette endringer.

Vineland-3

Finnes også digitalt på våres plattform Q-global.

Sara S. Sparrow, Domenic V. Cicchetti & Celine A. Saulnier, 2016
Vineland Adaptive Behavior Scales – Third Edition
X

Spesifikasjoner

Digital plattform Q-global
Administrering Digitalt eller med papirversjon
Tidsforbruk 30 minutter
Språkversjon Norsk versjon, 2021
Kompetansekrav Autorisert Psykolog, Lege, Vernepleier, Ergoterapeut, Fysioterapeut, Sosionom, Spesialpedagog, Logoped
Aldersintervall 3–26 år

Rettelse til Vineland-3 manual: Den norske manualen til Vineland-3 inneholder dessverre to feil på side 69, som brukere av Vineland-3 bør være oppmerksomme på. Les mer>> 

 

Vineland-3

Vineland-3 måler forskjellige domener innenfor adaptiv atferd og hjelper deg med effektivt å måle ulike funksjonsnedsettelser hos barn og unge. Den nye versjonen identifiserer sterke og svake sider med større presisjon og måler domener som stemmer overens med de primære adaptive ferdighetsområdene i diagnosen intellektuell funksjonsnedsettelse i DSM-5.

I mer enn 30 år har Vineland vært et av de internasjonalt mest brukte og anerkjente verktøyene for kartlegging av adaptive ferdigheter. Vineland Adaptive Behavior Scales, Third Edition (Vineland-3) er et individuelt administrert instrument som brukes til vurdering av adaptive ferdigheter, og som med fordel kan brukes ved mistanke om intellektuelle, utviklingsmessige eller andre funksjonsnedsettelser. Ved hjelp av Vineland-3 kan en persons adaptive atferd vurderes innenfor følgende fire atferdsdomener:

 • Kommunikasjon
 • Dagliglivets ferdigheter
 • Sosiale ferdigheter
 • Motorikk (3–9 år) 

Instrumentet består av to forskjellige spørreskjemaer som gir mulighet for å innhente informasjon om barnets/ungdommens adaptive ferdigheter i to ulike og viktige perspektiver:

 • Foreldreskjemaet (for alderen 3–26 år) gjelder atferd hjemme og i familielivet og fylles ut av en forelder eller en annen foresatt.
 • Lærerskjemaet (for alderen 3–18 år) innhenter lærerens erfaringer med barnets/ungdommens adaptive ferdigheter på skolen. 

Vineland-3 kan administreres helt digitalt, med papirversjon eller i kombinasjon (administrering med papir og penn og digital resultatsammenstilling og rapportgenerering).

 

Fordeler med Vineland-3

 • Oppdatert versjon med nye skandinaviske normer og endrede utsagn
 • Domenene tilsvarer de tre brede domenene for adaptiv funksjon som er spesifisert i DSM-5 – kommunikasjon, dagliglivets ferdigheter og sosialisering.
 • Vineland-3 kan brukes i en rekke ulike sammenhenger der det er behov for å vurdere hvordan et barn eller en ungdom fungerer i hverdagen. Domene- og underdomeneskårene og den samlede skåren for generelle adaptive ferdigheter er viktige ved utredning og diagnostisering, planlegging og oppfølging av behandlingstiltak, utforming av støttetiltak og i forskning.
 • Ny mulighet for digital administrering, resultatsammenstilling og rapportgenerering.

 

Bruksområde

Ved all utredning av barn er det viktig å få et bilde av adaptive ferdigheter i hverdagen. Dette har alltid vært en selvfølge når det gjelder barn som antas å ha svak begavelse, men det er minst like viktig når problemstillingen gjelder allmenne utviklings- eller atferdsproblemer.

 • Vineland-3 kan blant annet brukes ved diagnostisering av globalt forsinket psykisk utvikling, intellektuell funksjonsnedsettelse og autismespekertilstander.
 • Vineland-3 kan være et viktig redskap både ved vurdering av en persons nåværende utviklingsnivå og ved vurdering av behandlingstiltak ved oppfølging.
 • Vineland-3 kan brukes i forbindelse med ulike typer forskning der utvikling og funksjonsnivå hos personer med eller uten funksjonsnedsettelser undersøkes.

 

Administreringsmetode

Papirversjon:

 • manual
 • lærerskjema og foreldreskjema
 • resultatsammenstilling (på et separat ark)

Digital versjon i Q-global:

 • digital manual
 • digitalt lærerskjema og foreldreskjema
 • rapporter: resultatrapport, flerperspektivsrapport og progresjonsrapport

Vineland-3 kan administreres helt digitalt på skjermen ved hjelp av Q-global. Den digitale administreringen skåres og en rapport genereres i plattformen. Det er mulig å la respondenten (læreren eller den foresatte) besvare spørreskjemaene direkte på dataskjermen eller ved å sende en lenke via e-post:

 • Skjermadministrering– respondenten besvarer Vineland-3 direkte på skjermen hos testlederen. Testlederen kan så generere en rapport automatisk.
 • Fjernadministrering – testlederen sender en lenke til respondenten via en e-postinvitasjon. Respondenten besvarer skjemaet, og testlederen kan deretter generere en rapport automatisk.
 • Manuell innskriving – det er også mulig å administrere Vineland-3 på papir og deretter legge inn svarene, skåre digitalt og deretter generere rapporter digitalt i Q-global.

 

Vil du vite mer?

Har du spørsmål om eller kommentarer til Vineland-3? Eller vil du bestille en produktpresentasjon? Ikke nøl med å ta kontakt med våre produktspesialister.

 

Før du legger produkter i handlekurven, vennligst kontroller at din kompetanse samsvarer med kompetansekrav som gjelder ved bestilling av dette instrumentet. Kompetansekravene finner du under "Spesifikasjoner" på denne produktsiden.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
Vineland-3 Komplett kit
Varekode 0000000234410
kr 4 425,00
Vineland-3 Manual
Varekode 0000000234430
kr 2 375,00
Vineland-3 Foreldreskjema - Spørreskjema, 25 stk.
Varekode 0000000234420
kr 560,00
Vineland-3 Foreldreskjema - Resultatsammenstilling, 25 stk.
Varekode 0000000234421
kr 560,00
Vineland-3 Lærerskjema - Spørreskjema, 25 stk.
Varekode 0000000234422
kr 560,00
Vineland-3 Lærerskjema - Resultatsammenstilling, 25 stk.
Varekode 0000000234423
kr 560,00
Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
Vineland-3 Komplett digital
Varekode 0000000234450
kr 1 675,00
Vineland-3 Digital Admin og Skåring, 25 stk
Varekode 0000000234453
kr 920,00
Vineland-3 Digital skåring - lisens 1 år
Varekode 0000000234451
kr 1 080,00
Vineland-3 Digital manual
Varekode 0000000234452
kr 1 070,00
Alle priser er eksklusive moms.