Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

D-REF

Finnes også digitalt på våres plattform Q-global.

Dean C. Delis, 2012
Delis Rating of Executive Functions
X

Spesifikasjoner

Digital plattform Q-global
Administrering Digital versjon, individuell eller gruppe
Tidsforbruk 10 minutter
Språkversjon Norsk versjon, 2015
Kompetansekrav Autorisert Psykolog
Aldersintervall Spørreskjema 11:0–16:11 år, foreldre- og lærerskjema 6:0–16:11 år
Type test Test for vurdering av eksekutiv fungering hos barn

Delis Rating of Executive Functions – D-REF

Delis Rating of Executive Functions – D-REF er utformet som et screeninginstrument for vurdering av eksekutiv fungering hos barn og ungdom. D-REF kan raskt og enkelt administreres til individer der det er mistanke om atferdsproblematikk og kognitive vansker, som ofte er relatert til ADHD, autismespekterforstyrrelser, lærevansker, traumatisk hjerneskade og andre utviklingsmessige, nevrologiske eller psykologiske tilstander som påvirker den eksekutive fungeringen.

D-REF har skandinaviske normer og det er mulig å velge mellom normer basert på alder eller alder og kjønn. Screeningen kan administreres via datamaskin til barnet samt ham eller hennes foreldre og lærere. Alternativt kan vurderingsskjemaene skrives ut og administreres med blyant og papir. D-REF består av tre vurderingsskjemaer: Foreldre- og lærerskjemaet kan administreres overfor respondenter med barn eller elever i alderen 6:0–16:11 år, og spørreskjemaet overfor barn og ungdommer i alderen 11:0–16:11 år.

Hvert vurderingsskjema i D-REF består av 36 utsagn, som alle omfattes av et av de tre domenene av eksekutiv fungering, som kalles kjerneindekser:

  • Atferdsmessig fungering
  • Følelsesmessig fungering
  • Kognitiv fungering

De tre kjerneindeksene baseres på resultatet av utsagnene. På grunnlag av resultatene for de tre kjerneindeksene fastsettes en sammensatt, overgripende indeks for eksekutiv fungering kalt Generell eksekutiv fungering.

For å gi ytterligere informasjon er det mulig å fastsette fire kliniske indekser som fanger inn mer spesifikke aspekter ved de eksekutive funksjonene:

  • Oppmerksomhet/arbeidsminne
  • Aktivitetsnivå/impulskontroll
  • Tilpasning/sinnemestring
  • Abstrakt tenkning/problemløsning.

Respondentene kan videre angi fem typer av atferd som de opplever som mest problematiske i hverdagen. Slik blir det lettere å identifisere hvilke tiltak som bør prioriteres. Sammenlagt gir D-REF et nyansert bilde av barnets eksekutive fungering, og danner et grunnlag for videre behandling eller testing med for eksempel D-KEFS og WISC.

Nettbasert administrering og skåring på Q-global

Q-global er en internettbasert plattform hvor man kan administrere og skåre tester samt generere rapporter. Den internettbaserte løsningen innebærer at du alltid har tilgang uten å måtte installere programmet lokalt på en datamaskin. For å logge inn, trenger man kun et brukernavn og passord som man skaper selv. Via Q-global, får man tilgang til vurderingsskjemaer samt skåring og resultatsammenstilling.  

Legg merke til at det ikke er nødvendig å lagre testpersoners navn på Q-global. For økt sikkerhet, kan man derfor bruke egne ID-koder. 

D-REF administrering og skåring på Q-global

Testresultatene sammenstilles i form av T-skårer, indeksskårer, persentiler, diskrepansanalyser og grafer. D-REF kan administreres direkte via Q-global, enten på testlederens datamaskin eller ved at man sender en e-postlink med skjemaet til respondenten. Rapporten genereres deretter i systemet. Det finnes to ulike rapporter:

  • Individuell rapport for én respondent
  • Samlet rapport med flere respondenter

Tilgang til D-REF

Når bestillingen er gjennomført får brukeren en e-post hvor man kan opprette et personlig brukernavn og passord på Q-global. Til sist logger man inn og får tilgang til administrering og skåring av D-REF. Systemet krever - som en sikkerhetsfunksjon - at passordet endres hver 90. dag.

Legg merke til at dersom du allerede har tilgang til Q-global, knyttes D-REF-lisensen til eksisterende konto. Via linken nedenfor kan du laste ned en guide som beskriver Q-global og hvordan man genererer rapporter. Du kan også laste ned en eksempelrapport for å se hvordan testresultatet presenteres på Q-global.

Komme i gang med Q-global for D-REF ››

D-REF Eksempelrapport

Dersom respondenten ikke har tilgang til datamaskin og internett eller foretrekker å svare med blyant og papir, kan skjemaene skrives ut fra ressursbiblioteket på Q-global. Svarene kan deretter registreres manuelt og rapporten genereres som vanlig. 

 

Før du legger produkter i handlekurven, vennligst kontroller at din kompetanse samsvarer med kompetansekrav som gjelder ved bestilling av dette instrumentet. Kompetansekravene finner du under "Spesifikasjoner" på denne produktsiden.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
D-REF Manual (trykt)
Varekode 0000000228030
kr 835,00
Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
D-REF Digital manual
Varekode 0000000228051
kr 650,00
D-REF Komplett Digital – 25 digitale administreringer + digital manual
Varekode 0000000228053
kr 1 510,00
D-REF Digital Administrasjon & Skåring, 25 stk
Varekode 0000000228052
kr 945,00
Alle priser er eksklusive moms.

Nedlastninger