ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

BASC-3 & BESS

Om BASC-3

BASC-3 er den tredje utgaven av vurderingsskalaene Behavior Assessment System for Children, som brukes mye i USA. Instrumentet er utviklet for å fange opp adaptive styrker og for å kartlegge et bredt spekter av atferds- og følelsesmessige vansker hos barn og ungdom i alderen 6–19 år. BASC-3 består av en rekke vurderingsskjemaer, som gjør det mulig å integrere informasjon og perspektiv fra ulike respondenter, så som foreldre, lærere og barnet selv.

En fordel med BASC-3 er at det kan administreres via vår digitale plattform Q-global, som gjør det enkelt å generere resultatrapporter, og som også muliggjør fjernadministrering av vurderingsskjemaene for foreldre og lærere.

BESS (Behavioral and Emotional Screening System) er et screeningverktøy som bygger på BASC-3. Instrumentet er utformet for å gi et raskt og oversiktlig bilde av atferds- og følelsesmessige styrker og svakheter hos barn og ungdom i alderen 6–19 år. De spesifikke indeksene som inngår i BESS, er innholdsmessig i tråd med de tilsvarende skalaene med samme navn i BASC-3. Av den grunn egner BESS seg bra som et screeninginstrument før det eventuelt foretas en mer omfattende vurdering ved hjelp av BASC-3.

Vil du vite mer, eller vil du prøve BASC-3 eller BESS kostnadsfritt for å se om dette passer for din virksomhet? Klikk på lenkene nedenfor, eller ta kontakt med en av våre produktspesialister for å få en kostnadsfri presentasjon.

Ønsker du et digitalt møte med en av våre produktspesialister?

Angi hvilken test du ønsker gjennomgang av i skjemaet, så kommer vi tilbake med mer informasjon.

top