ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Bestillinger lagt inn før 15. desember kl. 12.00 blir levert og fakturert i 2023, dette med forbehold om uforutsette endringer.

BASC-3

Finnes også digitalt på våres plattform Q-global.

Cecil R. Reynolds & Randy W. Kamphaus, 2015
Behavior Assessment System for Children - Third Edition
X

Spesifikasjoner

Digital plattform Q-global
Administrering Digital- eller papirversjon
Tidsforbruk 20-40 minutter
Språkversjon Norsk versjon, 2019
Kompetansekrav Autorisert Psykolog, Lege, Masterprogrammet i spesialpedagogikk og masterprogrammet i pedagogikk med studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning fra UiO, Cand.ed, cand.paed med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgivning og cand paed spes (UiO), Særskilt tillatelse for kjøp av enkelte produkter
Aldersintervall 6–19 år
Type test Vurderingskalaer som gir et bilde av forskjellige typer atferd, tanker og følelser hos barn og ungdommer

 

BASC-3

BASC-3 består av en samling vurderingskalaer. Ved å integrere informasjon og perspektiv fra flere kilder, har BASC-3 som hensikt å gi både et bredt og detaljert bilde av forskjellige typer atferd, tanker og følelser hos barn og ungdommer. BASC-3 har Selvvurderingsskjemaer for barn og ungdommer i alderen 8 - 19 år, Foreldreskjemaer til foreldre/omsorgspersoner for barn og ungdommer i alderen 6 - 19 år og Lærerskjemaer for lærere til elever i alderen 6 - 19 år. BASC-3 inneholder mange forskjellige mål og skalaer som belyser problematferd og forskjellige typer psykiatrisk problematikk, men også sterke sider belyses. 

Vil du avtale en produktpresentasjon om BASC-3 online, eller har du et annet spørsmål? Klik her. 

Områdene som skalaen måler er blant annet:

 • Aggresjon
 • Atypisk atferd
 • Depresjon
 • Hyperaktivitet
 • Lærevansker
 • Somatisering
 • Unnvikende atferd
 • Atferdsvansker
 • Oppmerksomhetsproblemer
 • Tilpasningsevne
 • Kommunikasjon
 • Sosiale ferdigheter
 • Eksekutive funksjoner
 • Mobbeatferd

BASC-3 er enkel å administrere via vår digitale plattform – Q-global. Resultatsammenstillingen gjør det mulig å sammenligne resultatet mellom ulike respondenter: lærere samt foreldre. Man kan også sammenligne resultatet over tid, for å for eksempel vurdere behandlingseffekter. En annen fordel med den digitale administreringen er at man raskt får tilgang til testresultatet etter at administreringen er fullført.

BASC-3 har skandinaviske normer som bygger på et stratifisert utvalg som avspeiler normalpopulasjonen i Norge, Sverige og Danmark.

BESS 

BESS (Behavioral and Emotional Screening System) er et screeningverktøy som bygger på BASC-3. Instrumentet er utformet for å gi et raskt og oversiktlig bilde av atferds- og følelsesmessige styrker og svakheter hos barn og ungdom i alderen 6–19 år. BESS egner seg for bruk blant annet innenfor skolehelsetjenesten, barne- og ungdomspsykiatrien eller habiliteringen for barn og unge. Instrumentet består av tre korte vurderingsskjemaer som gjør det mulig å integrere informasjon og perspektiv fra ulike respondenter, så som foreldre, lærere og barnet selv. 

Les mer om BESS her 

Bruksområder

BASC-3 er like godt egnet for bruk innen skolehelsetjenesten som innenfor psykisk helsevern for barn og ungdommer. Ettersom målene i BASC-3 er kvantifiserte er det mulig å sammenligne testresultater, for eksempel mellom forskjellige grupper før og etter behandling. Vurderingsskjemaene kan derfor med fordel brukes i forskningsprosjekter.

Avvikende atferd og/eller tegn på psykiske vanskeligheter hos barn er en av hovedårsaken til, at man iverksetter en undersøkelse av barnet. Med hjelp av BASC-3 kan slik problematikk kartlegges, og svakheter og styrker tydeliggjøres. Selv om BASC-3 alene ikke kan legges til grunn for diagnostisering, kan man ved å analysere resultatene få et dypere innblikk ettersom problematikken kan kobles til diagnostiske kriterier i ICD-10 eller DSM-5.

Den norske versjonen av BASC-3 består av tre ulike vurderingsskjemaer beregnet for alderen 6:0 – 19:11 år, delt inn i to aldersgrupper. Skjemaene inneholder mellom 137–187 påstander. BASC-3 bygger på den grunnleggende ideen om triangulering, det vil si å samle inn, og integrere informasjon fra forskjellige respondenter.

Ulike rapporter

 • Tolkningsrapport
 • Flerperspektivsrapport (sammenlign resultatet mellom flere respondenter)
 • Progresjonsrapport (sammenlign resultatet over tid)

Norsk tilpasning

Skandinaviske normer (6–19 år) samt data fra kliniske grupper; barn med ADHD, barn med/under utredning for autismespekterforstyrrelse og barn med atferdsvansker.

 

Digital administrering

Administrering på Q-global og med papirskjema.

Den norske versjonen av BASC-3 kan ikke skåres for hånd. Vurderingsskjemaene kan administreres på tre måter:

 • Administrering på datamaskin: Respondenten besvarer spørreskjemaet direkte på skjermen på brukerens datamaskin. Når skjemaet er besvart, kan det genereres en rapport. Brukeren kan hjelpe respondenten å besvare utsagnene i de tilfellene der det vurderes at respondenten ikke har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å forstå innholdet.
 • Ekstern administrering på datamaskin: Brukeren sender en e-postinvitasjon med en link til respondenten via Q-global. Brukeren kan selv redigere teksten i e-postinvitasjonen. Brukeren får en e-post når respondenten har besvart, og det kan genereres en rapport. Selvvurderingsskjemaet kan ikke administreres eksternt.
 • Administrering med et papirskjema: Respondenten besvarer spørreskjemaet på et papirskjema. Brukeren hjelper respondenten å besvare utsagnene i de tilfellene det vurderes at respondenten ikke har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å forstå innholdet. Brukeren må deretter se gjennom vurderingsskjemaet og forsikre seg om at ingen utsagn er ubesvarte, før informasjonen overføres manuelt til Q-global. Deretter kan det genereres en rapport.

 

Ulike rapporter

 • Tolkningsrapport
 • Flerperspektivsrapport (sammenlign resultatet mellom flere respondenter)
 • Progresjonsrapport (sammenlign resultatet over tid)

Generell guide - Q-global ››

Før du legger produkter i handlekurven, vennligst kontroller at din kompetanse samsvarer med kompetansekrav som gjelder ved bestilling av dette instrumentet. Kompetansekravene finner du under "Spesifikasjoner" på denne produktsiden.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
BASC-3 Komplett Kombo
Varekode 0000000228710
kr 7 260,00
BASC-3 Manual
Varekode 0000000228730
kr 2 330,00
BASC-3 Lærerskjema Alder 6–11 *
Varekode 0000000228720
kr 345,00
BASC-3 Lærerskjema Alder 12–19 *
Varekode 0000000228721
kr 345,00
BASC-3 Foreldreskjema Alder 6–11 *
Varekode 0000000228722
kr 345,00
BASC-3 Foreldreskjema Alder 12–19 *
Varekode 0000000228723
kr 345,00
BASC-3 Selvvurderingsskjema Alder 8–11 *
Varekode 0000000228724
kr 345,00
BASC-3 Selvvurderingsskjema Alder 12–19 *
Varekode 0000000228725
kr 345,00
Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
BASC-3 Komplett Digital
Varekode 0000000228760
kr 4 050,00
BASC-3 Digital Admin & Skåring på Q-global
Varekode 0000000228761
kr 570,00
BASC-3 Én bruker, ubegrenset mengde skåring og rapportgenerering på Q-global
Varekode 0000000228762
kr 810,00
BASC-3 Digital manual
Varekode 0000000228763
kr 1 070,00
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell