Cecil R. Reynolds, Randy W. Kamphaus, 2015

BASC-3

Behavior Assessment System for Children, Third Edition

Cecil R. Reynolds, Randy W. Kamphaus, 2015

BASC-3

Behavior Assessment System for Children, Third Edition
Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva
kr 6 400,00
BASC-3 Komplett Kombo
Administrering skjer digitalt eller på papir. Inneholder 60 stk. Admin & Skåring + E-manual + Manual (Trykt) + 60 vurderingsskjemaer (en forpakning av hver)
Varekode 0000000228710
kr 2 050,00
BASC-3 Manual
Manual (trykt)
Varekode 0000000228730
kr 300,00
BASC-3 Lærerskjema Alder 6–11 *
10 stk. Merk: Kun digital skåring
Varekode 0000000228720
kr 300,00
BASC-3 Lærerskjema Alder 12–19 *
10 stk. Merk: Kun digital skåring
Varekode 0000000228721
kr 300,00
BASC-3 Foreldreskjema Alder 6–11 *
10 stk. Merk: Kun digital skåring
Varekode 0000000228722
kr 300,00
BASC-3 Foreldreskjema Alder 12–19 *
10 stk. Merk: Kun digital skåring
Varekode 0000000228723
kr 300,00
BASC-3 Selvvurderingsskjema Alder 8–11 *
10 stk. Merk: Kun digital skåring
Varekode 0000000228724
kr 300,00
BASC-3 Selvvurderingsskjema Alder 12–19 *
10 stk. Merk: Kun digital skåring
Varekode 0000000228725
Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva
kr 3 000,00
BASC-3 Komplett Digital
Administrering skjer digitalt. Inneholder 60 stk. Admin & Skåring + E-manual
Varekode 0000000228760
kr 500,00
BASC-3 Digital Admin & Skåring på Q-global
10 stk. Digital Admin & Skåring på Q-global
Varekode 0000000228761
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell
Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.
Administrering
Online, individuell eller gruppe
Type test
Vurderingskalaer som gir et bilde av forskjellige typer atferd, tanker og følelser hos barn og ungdommer
Kompetansekrav
Autorisert Psykolog, Lege, Masterprogrammet i spesialpedagogikk og masterprogrammet i pedagogikk med studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning fra UiO, Cand.ed, cand.paed med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgivning og cand paed spes (UiO), Særskilt tillatelse for kjøp av enkelte produkter
Aldersintervall
6–19 år
Språkversjon
Norsk versjon, 2019

BASC-3 består av en samling vurderingskalaer. Ved å integrere informasjon og perspektiv fra flere kilder, har BASC-3 som hensikt å gi både et bredt og detaljert bilde av forskjellige typer atferd, tanker og følelser hos barn og ungdommer. BASC-3 har Selvvurderingsskjemaer for barn og ungdommer i alderen 8 - 19 år, Foreldreskjemaer til foreldre/omsorgspersoner for barn og ungdommer i alderen 6 - 19 år og Lærerskjemaer for lærere til elever i alderen 6 - 19 år. BASC-3 inneholder mange forskjellige mål og skalaer som belyser problematferd og forskjellige typer psykiatrisk problematikk, men også sterke sider belyses. Les mer her!

Vil du avtale en produktpresentasjon om BASC-3 online, eller har du et annet spørsmål? Klik her. 

Områdene som skalaen måler er blant annet:

 • Aggresjon
 • Atypisk atferd
 • Depresjon
 • Hyperaktivitet
 • Lærevansker
 • Somatisering
 • Unnvikende atferd
 • Atferdsvansker
 • Oppmerksomhetsproblemer
 • Tilpasningsevne
 • Kommunikasjon
 • Sosiale ferdigheter
 • Eksekutive funksjoner
 • Mobbeatferd

BASC-3 er enkel å administrere via vår digitale plattform – Q-global. Resultatsammenstillingen gjør det mulig å sammenligne resultatet mellom ulike respondenter: lærere samt foreldre. Man kan også sammenligne resultatet over tid, for å for eksempel vurdere behandlingseffekter. En annen fordel med den digitale administreringen er at man raskt får tilgang til testresultatet etter at administreringen er fullført.

BASC-3 har skandinaviske normer som bygger på et stratifisert utvalg som avspeiler normalpopulasjonen i Norge, Sverige og Danmark.

Bruksområder

BASC-3 er like godt egnet for bruk innen skolehelsetjenesten som innenfor psykisk