BASC-3

Cecil R. Reynolds, Randy W. Kamphaus, 2015
Behavior Assessment System for Children, Third Edition
X

Spesifikasjoner

Administrering Online, individuell eller gruppe
Språkversjon Norsk versjon, 2019
Kompetansekrav Autorisert Psykolog, Lege, Masterprogrammet i spesialpedagogikk og masterprogrammet i pedagogikk med studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning fra UiO, Cand.ed, cand.paed med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgivning og cand paed spes (UiO), Særskilt tillatelse for kjøp av enkelte produkter
Aldersintervall 6–19 år
Type test Vurderingskalaer som gir et bilde av forskjellige typer atferd, tanker og følelser hos barn og ungdommer

BASC-3 består av en samling vurderingskalaer. Ved å integrere informasjon og perspektiv fra flere kilder, har BASC-3 som hensikt å gi både et bredt og detaljert bilde av forskjellige typer atferd, tanker og følelser hos barn og ungdommer. BASC-3 har Selvvurderingsskjemaer for barn og ungdommer i alderen 8 - 19 år, Foreldreskjemaer til foreldre/omsorgspersoner for barn og ungdommer i alderen 6 - 19 år og Lærerskjemaer for lærere til elever i alderen 6 - 19 år. BASC-3 inneholder mange forskjellige mål og skalaer som belyser problematferd og forskjellige typer psykiatrisk problematikk, men også sterke sider belyses. Les mer her!

Vil du avtale en produktpresentasjon om BASC-3 online, eller har du et annet spørsmål? Klik her. 

Områdene som skalaen måler er blant annet:

 • Aggresjon
 • Atypisk atferd
 • Depresjon
 • Hyperaktivitet
 • Lærevansker
 • Somatisering
 • Unnvikende atferd
 • Atferdsvansker
 • Oppmerksomhetsproblemer
 • Tilpasningsevne
 • Kommunikasjon
 • Sosiale ferdigheter
 • Eksekutive funksjoner
 • Mobbeatferd

BASC-3 er enkel å administrere via vår digitale plattform – Q-global. Resultatsammenstillingen gjør det mulig å sammenligne resultatet mellom ulike respondenter: lærere samt foreldre. Man kan også sammenligne resultatet over tid, for å for eksempel vurdere behandlingseffekter. En annen fordel med den digitale administreringen er at man raskt får tilgang til testresultatet etter at administreringen er fullført.

BASC-3 har skandinaviske normer som bygger på et stratifisert utvalg som avspeiler normalpopulasjonen i Norge, Sverige og Danmark.

Bruksområder

BASC-3 er like godt egnet for bruk innen skolehelsetjenesten som innenfor psykisk helsevern for barn og ungdommer. Ettersom målene i BASC-3 er kvantifiserte er det mulig å sammenligne testresultater, for eksempel mellom forskjellige grupper før og etter behandling. Vurderingsskjemaene kan derfor med fordel brukes i forskningsprosjekter.

Avvikende atferd og/eller tegn på psykiske vanskeligheter hos barn er en av hovedårsaken til, at man iverksetter en undersøkelse av barnet. Med hjelp av BASC-3 kan slik problematikk kartlegges, og svakheter og styrker tydeliggjøres. Selv om BASC-3 alene ikke kan legges til grunn for diagnostisering, kan man ved å analysere resultatene få et dypere innblikk ettersom problematikken kan kobles til diagnostiske kriterier i ICD-10 eller DSM-5.

Den norske versjonen av BASC-3 består av tre ulike vurderingsskjemaer beregnet for alderen 6:0 – 19:11 år, delt inn i to aldersgrupper. Skjemaene inneholder mellom 137–187 påstander. BASC-3 bygger på den grunnleggende ideen om triangulering, det vil si å samle inn, og integrere informasjon fra forskjellige respondenter.

Ulike rapporter

 • Tolkningsrapport
 • Flerperspektivsrapport (sammenlign resultatet mellom flere respondenter)
 • Progresjonsrapport (sammenlign resultatet over tid)

Norsk tilpasning

Skandinaviske normer (6–19 år) samt data fra kliniske grupper; barn med ADHD, barn med/under utredning for autismespekterforstyrrelse og barn med atferdsvansker.

Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
BASC-3 Komplett Kombo
kr 6 400,00
BASC-3 Manual
kr 2 050,00
BASC-3 Lærerskjema Alder 6–11 *
kr 300,00
BASC-3 Lærerskjema Alder 12–19 *
kr 300,00
BASC-3 Foreldreskjema Alder 6–11 *
kr 300,00
BASC-3 Foreldreskjema Alder 12–19 *
kr 300,00
BASC-3 Selvvurderingsskjema Alder 8–11 *
kr 300,00
BASC-3 Selvvurderingsskjema Alder 12–19 *
kr 300,00
Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
BASC-3 Komplett Digital
kr 3 000,00
BASC-3 Digital Admin & Skåring på Q-global
kr 500,00
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell

Digital

Digital administrering

Administrering på Q-global og med papirskjema.

Vurderingsskjemaene kan administreres på tre måter:

 • Administrering på datamaskin: Respondenten besvarer spørreskjemaet direkte på skjermen på brukerens datamaskin. Når skjemaet er besvart, kan det genereres en rapport. Brukeren kan hjelpe respondenten å besvare utsagnene i de tilfellene der det vurderes at respondenten ikke har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å forstå innholdet.
 • Ekstern administrering på datamaskin: Brukeren sender en e-postinvitasjon med en link til respondenten via Q-global. Brukeren kan selv redigere teksten i e-postinvitasjonen. Brukeren får en e-post når respondenten har besvart, og det kan genereres en rapport. Selvvurderingsskjemaet kan ikke administreres eksternt.
 • Administrering med et papirskjema: Respondenten besvarer spørreskjemaet på et papirskjema. Brukeren hjelper respondenten å besvare utsagnene i de tilfellene det vurderes at respondenten ikke har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å forstå innholdet. Brukeren må deretter se gjennom vurderingsskjemaet og forsikre seg om at ingen utsagn er ubesvarte, før informasjonen overføres manuelt til Q-global. Deretter kan det genereres en rapport.

Den norske versjonen av BASC-3 kan ikke skåres for hånd.

Ulike rapporter

 • Tolkningsrapport
 • Flerperspektivsrapport (sammenlign resultatet mellom flere respondenter)
 • Progresjonsrapport (sammenlign resultatet over tid)

Generell guide - Q-global ››