Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

BESS

Finnes også digitalt på våres plattform Q-global.


Cecil R. Reynolds & Randy W. Kamphaus, 2015
BASC-3 BESS Behavioral and Emotional Screening System
X

Spesifikasjoner

Digital plattform Q-global
Administrering Digital- eller papirversjon
Tidsforbruk 5–10 minutter
Språkversjon Norsk versjon, 2022
Kompetansekrav Autorisert Psykolog, Lege, Masterprogrammet i spesialpedagogikk og masterprogrammet i pedagogikk med studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning fra UiO, Cand.ed, cand.paed med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgivning og cand paed spes (UiO)
Aldersintervall 6–19 år

BASC-3 BESS  

BESS (Behavioral and Emotional Screening System) er et screeningverktøy som bygger på BASC-3. Instrumentet er utformet for å gi et raskt og oversiktlig bilde av atferds- og følelsesmessige styrker og svakheter hos barn og ungdom i alderen 6–19 år. BESS består av tre korte vurderingsskjemaer som gjør det mulig å integrere informasjon og perspektiv fra ulike respondentgrupper: 

 • Foreldreskjema for alderen 6–19 år med 29 utsagn.  
 • Lærerskjema for alderen 6–19 år med 20 utsagn.  
 • Selvvurderingsskjema for alderen 8–19 år med 28 utsagn. 

Vurderingsskjemaene kan brukes hver for seg, men innsamling av informasjonen fra både foreldre/omsorgspersoner, lærere og barn gir det mest fullstendige bildet av atferds- og følelsesmessige styrker og svakheter. BESS kan både administreres og skåres tradisjonelt på papir og digitalt på plattformen Q-global. 

 

Papirversjonen består av: 

 • Manual. 
 • Foreldreskjema, lærerskjema og selvvurderingsskjema. 
 • Resultatsammenstilling for foreldre-, lærer- og selvvurderingsskjema. 

Digital versjon på plattformen Q-global består av: 

 • Digital manual. 
 • Digitalt foreldre-, lærer- og selvvurderingsskjema. 
 • Digital skåring og digital resultatrapport for foreldre-, lærer- og selvvurderingsskjema, samt digital flerperspektivrapport. 

 

Fordeler med BESS  

 • En samling av korte vurderingsskjemaer som kan brukes i de situasjonene der det er behov for en rask vurdering av risikoen for å utvikle atferds- og følelsesmessige problemer hos barn og ungdom.  
 • Mulighet for å hente informasjon fra ulike respondentgrupper for å få et mer nyansert og fullstendig bilde av vansker hos det enkelte barnet.  
 • Fungerer bra som et screeninginstrument i forkant av en mer dyptgående kartlegging med BASC-3. 
 • Skandinaviske normer som bygger på normgruppen fra BASC-3.  
 • Digital administrering og automatisk skåring samt rapportgenerering på plattformen Q-global. 
 • Validitetsindekser som gir informasjon om påliteligheten av en respondents vurdering. 

 

BESS som en integrert del av "BASC-3-familien"  

De spesifikke indeksene som inngår i selvvurderingen, er innholdsmessig i tråd med de tilsvarende skalaene med samme navn i BASC-3. Mesteparten av utsagnene som inngår i BESS er også hentet fra relevante skalaer i BASC-3. De utsagnene som er unike for BESS (til sammen 10 utsagn), inngikk imidlertid i det skandinaviske standardiseringsarbeidet av BASC-3. Av den grunn egner BESS seg bra som et screeninginstrument før det eventuelt foretas en mer omfattende vurdering ved hjelp av BASC-3. 

I motsetning til BASC-3 som kun kan skåres digitalt på plattformen Q-global, kan BESS også skåres for hånd. Her kan du lese mer om BASC-3. 

 

Skandinavisk standardiseringsarbeid 

Normene i BESS bygger på det samme skandinaviske normeringsutvalget som ble brukt under standardiseringen av BASC-3 (i alt 1544 vurderinger). Det skandinaviske standardiseringsarbeidet beskrives i detalj i den norske manualen for BASC-3. Kapittel 2 Det skandinaviske standardiseringsarbeidet fra BASC-3 er imidlertid også inkludert som appendiks i BESS-manualen 

 

Bruksområder for BESS 

BESS egner seg for bruk innenfor: 

 • Skolehelsetjenesten. 
 • Barne- og ungdomspsykiatrien. 
 • Barne- og ungdomshabilitering. 
 • Pediatri. 
 • Eller i andre sammenhenger, når det er behov for en rask vurdering av risikoen for å utvikle atferds- eller følelsesmessige vansker hos barn og ungdom. 

 

Risikoindekser i BESS  

BESS brukes til å kartlegge graden av risiko for å utvikle atferds- og følelsesmessige vansker. Både foreldre-, lærer- og selvvurderingsskjemaet genererer et overgripende mål, Generell risikoindeks, som indikerer risiko for å utvikle atferds- og følelsesmessige vansker på et overordnet nivå. Resultatet knyttet til Generell risikoindeks presenteres i form av T-skårer og tilhørende persentiler for både foreldre-, lærer- og selvvurderingsskjemaet. 

I tillegg finnes det mer spesifikke indekser som kartlegger risiko innenfor bestemte problemområder. Resultatene fra de spesifikke risikoindeksene angis i ulike kategorier på råskårenivået: 

Foreldre- og lærervurderingen inneholder tre spesifikke indekser som indikerer risiko for å utvikle vansker knyttet til: 

 • Internalisering – Risikoindeks internalisering. 
 • Ekternalisering – Risikoindeks eksternalisering. 
 • Adaptive ferdigheter – Risikoindeks Adaptive ferdigheter. 

Selvvurderingen inneholder også tre spesifikke indekser som indikerer risiko for å utvikle vansker knyttet til: 

 • Internalisering – Risikoindeks internalisering. 
 • Selvkontroll – Risikoindeks selvkontroll. 
 • Tilpasning – Risikoindeks tilpasning. 

 

Validitetsindekser i BESS 

Vurderingsskjemaene i BESS inneholder validitetsindekser som gir informasjon om påliteligheten av vurderingene: 

 • F-indeks i foreldre- og lærervurderingen som gir en pekepinn om hvorvidt en respondent beskriver barnet på en overdrevent negativ måte (indeksen er tilgjengelig på papir og på den digitale plattformen Q-global). 
 • Konsistensindeks i foreldre-, lærer- og selvvurderingen som angir om en respondent har tendens til å besvare utsagnene på en inkonsistent måte (indeksen er kun den digitale plattformen Q-global). 
 • Svarmønsterindeks i foreldre-, lærer- og selvvurderingen som indikerer tendensen til å besvare utsagnene etter et identifiserbart mønster, heller enn å ta stilling til hvert enkelt utsagn (indeksen er kun den digitale plattformen Q-global). 

 

Digital administrering og skåring av BESS 

BESS kan administreres digitalt på Q-global på følgende måter: 

 • Administrering på datamaskin (dataskjermadministrering), der respondenten besvarer vurderingsskjemaet direkte på skjermen hos testlederen.  
 • Ekstern administrering på datamaskin (fjernadministrering), der testlederen sender en lenke med vurderingsskjemaet til respondenten via en e-post.  
 • Manuell registrering som gjør det mulig å skåre papirversjonen, samt generere en resultatsammenstilling. Denne metoden forutsetter at vurderingsskjemaene administreres på papir før svarene overføres til den digitale plattformen. 

Ved digital administrering skåres instrumentet automatisk, og det er mulig å genere ulike typer rapporter som sammenfatter resultater fra de ulike vurderingsskjemaene: 

 • Resultatrapport som sammenfatter resultatene fra fra enten forældre-, lærer- eller selvvurderinger. 
 • Flerperspektivrapport som sammenligner resultatene fra flere respondenter. 

 

Vill du veta mer?

Har du spørsmål om eller kommentarer til BESS, eller vil du bestille en produktpresentasjon i forbindelse med lanseringen? Ikke nøl med å ta kontakt med våre produktspesialister.

Vennligst velg hvilken test og/eller hvilket spørreskjema du ønsker mer informasjon om.
Skriv gjerne dine spørsmål i kommentarfeltet.

Før du legger produkter i handlekurven, vennligst kontroller at din kompetanse samsvarer med kompetansekrav som gjelder ved bestilling av dette instrumentet. Kompetansekravene finner du under "Spesifikasjoner" på denne produktsiden.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
BASC-3 BESS Komplett
Varekode 0000000228910
kr 2 605,00
BASC-3 BESS Manual
Varekode 0000000228930
kr 1 515,00
BASC-3 BESS Lærerskjema 6–19 år
Varekode 0000000228920
kr 240,00
BASC-3 BESS Foreldreskjema 6–19 år
Varekode 0000000228921
kr 240,00
BASC-3 BESS Selvvurderingsskjema 8–19 år
Varekode 0000000228922
kr 240,00
BASC-3 BESS Lærerskjema 6–19 år Resultatsammenstilling
Varekode 0000000228923
kr 165,00
BASC-3 BESS Foreldreskjema 6–19 år Resultatsammenstilling
Varekode 0000000228924
kr 165,00
BASC-3 BESS Selvvurderingsskjema 8–19 år Resultatsammenstilling
Varekode 0000000228925
kr 165,00
Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
BASC-3 BESS Digital Admin og Skåring på Q-global, 10 stk
Varekode 0000000228950
kr 380,00
BASC-3 BESS Én bruker, ubegrenset mengde skåring og rapportgenerering på Q-global
Varekode 0000000228951
kr 595,00
BASC-3 BESS Digital manual
Varekode 0000000228952
kr 540,00
Alle priser er eksklusive moms.