Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

WPPSI-IV

Test for vurdering av kognitive evner hos små barn.

David Wechsler, 2012
Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Fourth Edition
X

Spesifikasjoner

Administrering Papirversjon
Tidsforbruk 30–40 minutter (2:6–3:11 år); 45–60 minutter (4:0–7:7 år)
Språkversjon Norsk versjon, 2015
Kompetansekrav Sertifisert bruker av evnetester, Autorisert Psykolog, Masterprogrammet i spesialpedagogikk og masterprogrammet i pedagogikk med studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning fra UiO, Cand.ed, cand.paed med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgivning og cand paed spes (UiO)
Aldersintervall 2:6–3:11 år; 4:0–7:7 år
Type test Test for vurdering av kognitive evner hos små barn

WPPSI-IV

WPPSI-IV er den fjerde, reviderte versjonen av denne klassiske Wechslerskalaen for vurdering av små barns kognitive evner. Revideringen er basert på aktuell forskning og kliniske erfaringer når det gjelder tidlig utvikling. Revideringen omfatter et utvidet aldersintervall opp til 7:7 år, konstruksjon av nye deltester samt en endring av skalaens struktur.

De ti sammensatte målene i WPPSI-IV er organisert i en tredelt hierarkisk modell, med Fullskala-IQ øverst, deretter kommer de primære indeksene etterfulgt av de sekundære indeksene.

Klikk her for å se den nye strukturen for de to aldersgruppene ››

Nye primære indekser

Visuospatial indeks måler evnen til integrering av forholdet mellom deler og helhet, spatial prosessering og visuomotoriske evner. På indeksen Flytende resonnering måles evnen til å utvikle nye tankemønstre, kreativ problemløsning samt logisk resonnering. Arbeidshukommelsesindeks måler både visuell og visuospatial arbeidshukommelse når det gjelder relativt enkel informasjon.

Nye sekundære indekser

Nonverbal indeks gir en oversikt over ikke-språklige ferdigheter ved hjelp av deltester som ikke stiller krav til verbale svar. Med hjelp av indeksen Grunnleggende evner, kan man få et mål på kognitiv fungering som er mindre påvirket av arbeidshukommelsens kapasitet og prosesseringshastighet. Indeksen Basal prosessering gir imidlertid et bilde av nettopp disse funksjonene.

Nye deltester

De to nye arbeidshukommelsesdeltestene Bildehukommelse og Spatial hukommelse ble konstruert for å hjelpe til med å oppdage tegn på nedsatt arbeidshukommelse med henblikk på tidlig intervensjon.

Prosesseringshastighetsdeltestene Symbolleting og Koding er varianter av WPPSI-III-deltestene Symbolleting og Koding, mens Utstrykning er en utviklingsmessig tilpasset variant av tilsvarende deltest i WISC-IV.

Klikk her for en beskrivelse av deltestene ››

Klikk her for en beskrivelse av forskjellene mellom WPPSI-IV og WPPSI-III ››

WPPSI-IV Technical and Interpretive Manual

Klikk her for en oversikt over innholdet i den amerikanske tekniske manualen ››

Norsk tilpasning

Den norske versjonen av WPPSI-IV er resultatet av et skandinavisk samarbeidsprosjekt som beskrives i WPPSI-IV Manual Del 1. Totalt ble 463 barn testet og normene bygger på skandinaviske data. I manualen, presenteres også kliniske studier (gjennomført i samband med den amerikanske normeringen): Barn med lett eller moderat psykisk utviklingshemming, utviklingsmessige risikofaktorer, ADHD, autismespekterforstyrrelser samt Aspergers syndrom.

Nettbasert skåring på Q-global

I forbindelse med lanseringen av WPPSI-IV, kan vi for første gang tilby skåring på Q-global – Pearson Clinical's internettbaserte plattform for skåring og automatisk resultatsammenstilling. Testpersondata overføres fra datamaskinen til en kryptert database på en dedikert Pearson server. All data som sendes til eller fra nettapplikasjonen krypteres automatisk.

Hva er Q-global?

Q-global er en internettbasert plattform hvor man kan skåre tester og generere rapporter. Den internettbaserte løsningen innebærer at du alltid har tilgang til skåringsprogrammet uten å måtte installere programmet lokalt på en datamaskin. I fremtiden vil også flere av våre skåringsprogrammer samles på Q-global, slik at du har tilgang til alle programmene på ett sted. For å logge inn, trenger man kun et brukernavn og passord som man skaper selv. Systemet krever – som en sikkerhetsfunksjon – at passordet endres hver 90. dag.

Legg merke til at det ikke er nødvendig å lagre testpersoners navn på Q-global. For økt sikkerhet, kan man derfor bruke egne ID-koder.

WPPSI-IV Skåring på Q-global

Råskårene overføres fra protokollen og registreres i skåringsprogrammet. Registrering av råskårer er like enkelt som før, og testresultatene sammenstilles i form av skalerte skårer, indeksskårer, persentiler, diskrepansanalyser og grafer. Det finnes to ulike abonnementer for WPPSI-IV skåring via Q-global, som begge varer i 1 år:

  • WPPSI-IV Skåring – Lisens for én bruker: Brukeren får ubegrenset tilgang til WPPSI-IV skåring under 1 år.
  • WPPSI-IV Skåring – Lisenser for fem brukere: Fem brukere i samme virksomhet, får individuelle kontoer med ubegrenset tilgang til WPPSI-IV skåring under 1 år.

Klikk her for å se eksempelrapport ››

Bestille WPPSI-IV Skåring

For å få tilgang til Q-global og WPPSI-IV skåring, bestiller man WPPSI-IV Skåring i nettbutikken nedenfor. Når bestillingen er gjennomført, mottar du en link fra kundeservice, hvor du angir den eller de som skal ha tilgang til kontoen(e). Legg merke til at samme kompetansekrav gjelder for skåringsprogrammet som for WPPSI-IV. Videre får brukeren(e) en e-post hvor man kan opprette et personlig brukernavn og passord på Q-global. Til sist logger man inn og får tilgang til skåringen av WPPSI-IV.

Via linken nedenfor kan du laste ned en guide som beskriver Q-global og hvordan man genererer rapporter. Nederst i dokumentet presenteres en eksempelrapport fra WPPSI-IV.

Komme i gang med Q-global for WPPSI-IV ››

Før du legger produkter i handlekurven, vennligst kontroller at din kompetanse samsvarer med kompetansekrav som gjelder ved bestilling av dette instrumentet. Kompetansekravene finner du under "Spesifikasjoner" på denne produktsiden.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
WPPSI-IV Komplett
Varekode 0000000211310
kr 18 385,00
WPPSI-IV Manual Del 1
Varekode 0000000211330
kr 1 730,00
WPPSI-IV Manual Del 2
Varekode 0000000211331
kr 1 730,00
WPPSI-IV Technical and Interpretive Manual
Varekode 0000000811330
kr 2 940,00
WPPSI-IV Protokoll 2:6–3:11 år, 25 stk.*
Varekode 0000000211320
kr 1 160,00
WPPSI-IV Protokoll 4:0–7:7 år, 25 stk.*
Varekode 0000000211321
kr 1 160,00
WPPSI-IV Svarhefte 1, 25 stk.*
Varekode 0000000111322
kr 580,00
WPPSI-IV Svarhefte 2, 25 stk.*
Varekode 0000000111323
kr 580,00
WPPSI-IV Svarhefte 3, 25 stk.*
Varekode 0000000111324
kr 580,00
WPPSI-IV Stämpel
Varekode 0000000911343
kr 75,00
Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
WPPSI-IV Scoring 5 brukere i 1 år, ubegrenset mengde skåring og rapportgenerering på Q-global
Varekode 0000000211354
kr 5 505,00
WPPSI-IV Scoring 1 brukere i 1 år, ubegrenset mengde skåring og rapportgenerering på Q-global
Varekode 0000000211353
kr 1 230,00
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell