ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

WISC-V – Verbal indeks og språkferdigheter

I denne artikkelen diskuterer vil muligheter og begrensinger knyttet til bruk av WISC-V for å vurdere språkferdigheter. Verbal forståelsesindeks i WISC kan gi innsikt i et barns evne til begrepsdannelse og verbal resonnering, men ofte trenger man mye mer informasjon for å kunne utrede språkvansker hos barn og ungdom.


Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.

top