Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Movement ABC-2

Test for vurdering av barns motoriske utviklingsnivå.

Sheila E. Henderson, David A. Sugden & Anna L. Barnett, 2007
Movement Assessment Battery for Children - Second edition
X

Spesifikasjoner

Administrering Papirversjon
Tidsforbruk 20–40 minutter
Språkversjon Norsk versjon, 2010
Kompetansekrav Autorisert Psykolog, Ergoterapeut, Fysioterapeut, Spesialpedagog
Aldersintervall 3 år–16 år og 11 måneder (sjekklisten 5 år–12 år)
Type test Test for vurdering av barns motoriske utviklingsnivå

Movement ABC-2 er den reviderte versjonen av denne klassiske bevegelsestesten for å identifisere og vurdere problemer i barns motoriske utvikling.

Aldersspennet er utvidet og strekker seg nå fra tre til 16 år, fordelt på tre aldersintervaller: 3–6 år, 7–10 år samt 11–16 år. I likhet med den tidligere versjonen omfatter hvert aldersintervall de tre seksjonene Håndfunksjon, Ballferdigheter samt Statisk og dynamisk balanse, som måles med til sammen åtte oppgaver.

Movement ABC-2 genererer flere tolkningsmuligheter enn forgjengeren. Barnets prestasjoner kan nå sammenlignes med jevnaldredes på tre nivåer: ut fra resultatet på enkeltoppgaver, for hver av de tre seksjonene og for den samlede poengsummen. Den samlede poengsummen vurderes i forhold til et ”trafikklyssystem” som indikerer graden av motoriske vansker. I tilegg til testdelen finnes det akkurat som før en sjekkliste som kan brukes av foreldre, lærere og andre til vurdering av barnets motoriske funksjoner i hverdagen.

En nyhet i Movement ABC-2 er intervensjonsmanualen "Ecological Intervention for Children with Movement Difficulties”, der resultater fra en vurdering med MABC-2 kobles til forskjellige tiltak for å lære og øve opp spesifikke motoriske ferdigheter.

Norsk tilpasning

Den norske versjonen av Movement ABC-2 består av en oversettelse av de tre testprotokollene, sjekklisten og instruksene til sjekklisten. Dessuten finnes det en kortfattet norsk introduksjon til testen. Alle dataene er britiske.

Før du legger produkter i handlekurven, vennligst kontroller at din kompetanse samsvarer med kompetansekrav som gjelder ved bestilling av dette instrumentet. Kompetansekravene finner du under "Spesifikasjoner" på denne produktsiden.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
Movement ABC-2 Komplett
Varekode 0000000260510
kr 16 190,00
Introduksjon til den norske versjonen av Movement ABC-2
Varekode 0000000260561
kr 90,00
Movement ABC-2 Testprotokoll aldersintervall 1 (3-6 år), 25 stk.*
Varekode 0000000260520
kr 925,00
Movement ABC-2 Testprotokoll aldersintervall 2 (7-10 år), 25 stk.*
Varekode 0000000260521
kr 925,00
Movement ABC-2 Testprotokoll aldersintervall 3 (11-16 år), 25 stk.*
Varekode 0000000260522
kr 925,00
Movement ABC-2 Sjekkliste, 25 stk.*
Varekode 0000000260523
kr 450,00
Movement ABC-2 Instruksjoner til sjekklisten, 5 stk.
Varekode 0000000260560
kr 370,00
Movement ABC-2 Gul plastteip, 1 rull, 25 mm x 20
Varekode 0000000160561
kr 105,00
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell