Judith S. Beck, Aron T. Beck, John B. Jolly & Robert A. Steer, 2005

BYI-II

Beck Youth Inventories - Second edition

Judith S. Beck, Aron T. Beck, John B. Jolly & Robert A. Steer, 2005

BYI-II

Beck Youth Inventories - Second edition
Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva
kr 1 205,00
BYI-II Komplett
BYI-II Manual
BYI-II Spørreskjema, 10 stk.*
Varekode 0000000221110
kr 1 120,00
BYI-II Manual
Varekode 0000000221130
kr 355,00
BYI-II Spørreskjema, 10 stk.*
Varekode 0000000221120
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell
Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.
Administrering
Individuell eller gruppe (selvrapportering)
Type test
Selvrapporteringsskala for vurdering av selvbilde samt psykisk og sosial problematikk hos barn og ungdom
Kompetansekrav
Autorisert Psykolog, Lege
Tidsforbruk
5–10 minutter per delskala, ca. 50 minutter totalt
Aldersintervall
7–18 år
Språkversjon
Norsk versjon, 2012

BYI-II er en skala for avdekking og vurdering av selvbilde samt psykiske vansker hos barn og ungdom. Skalaen administreres som et spørreskjema og består av fem delskalaer som dekker fem ulike områder eller psykologiske konstrukter:

Selvbilde:
Delskalaen for vurdering av selvbilde inneholder testledd som omhandler blant annet barnets/ungdommens syn på egne evner, ferdigheter og handlekraft.

Angst:
Delskalaen for avdekking av angst og uro inneholder testledd som omhandler blant annet barnets/ungdommens skolesituasjon, egen helse og uro for fremtiden.

Depresjon:
Delskalaen for avdekking av depresjon inneholder testledd som omhandler blant annet barns og ungdoms negative tanker om seg selv og eget liv, følelser av nedstemthet og håpløshet samt somatiske reaksjoner.

Sinne:
Delskalaen for avdekking av sinne inneholder testledd som omhandler blant annet følelser av å bli urettferdig behandlet, negative tanker om andre samt fysiske reaksjoner tilknyttet sinne.

Normbrytende atferd:
Delskalaen for avdekking av normbrytende atferd og atferdsvansker inneholder testledd som omhandler blant annet mobbing, alvorlige regelbrudd og barnets/ungdommens tendens til å bebreide andre for sine problemer.

Norsk tilpasning

Norsk manual og norske normer (7–18 år, n = 600).