ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Kasuseksempel: Hvordan kan Chloe få hjelp med å fremme sin motoriske utvikling med Movement ABC-2? 

I dette eksemplet omhandles åtteårige Chloe som foreldrene beskriver som «ustø siden tidlig barnealder». Hun mister ting, faller, slår seg og blir skitten mye oftere enn andre. Ved hjelp av Movement ABC-2 blir Chloes motoriske ferdigheter kartlagt innenfor tre domener: Håndfunksjon (Manual Dexterity), Ballferdigheter (Aiming and Catching), og Statistisk og dynamisk balanse (Balance), samtidig som man foretar en helhetlig vurdering av hennes motoriske utvikling. Resultatet viser begrenset visuomotorisk presisjon og koordinasjonsvansker, og psykomotoriske hjelpetiltak settes inn.


Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.

top