ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Sensorisk bearbeiding

spra_kocharbetsterapi_2

Fokus på språk, sensorisk bearbeiding og motorikk 

Flere av tester og spørreskjemaer som du kan finne hos oss, kommer i skyggen av de velkjente nevropsykologiske instrumentene. Dette vil vi endre på. Derfor har vi samlet informasjon om våre tester for vurdering av språk, motorikk og sensorisk bearbeiding. Her finner du blant annet kasuseksempler for Movement ABC og Sensory Profile 2 og et intervju med logoped Astrid Frylmark. Gå heller ikke glipp av muligheten til å melde deg på våre webinarer. 

Psykometriske grunnbegreper 

Testutviklingsavdelingen for Pearson Clinical i Sverige, Norge og Danmark har skrevet en tekst om noen av de viktigste psykometriske begrepene. Du får for eksempel vite mer om standardfeil, persentiler, konfidensintervaller og validitet.  

Kasuseksempel: Hvordan kan omgivelsene støtte Noah under skolestart?

Dette kasuseksempelet beskriver hvordan en kartlegging med Sensory Profile 2 kan bidra med viktig informasjon i planleggingen av skolestart for Noah – en gutt som tidligere har fått diagnosen autismespekterforstyrrelser.

Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.

top