ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Språk, motorikk og sensorisk bearbeiding

spra_kocharbetsterapi_2

Fokus på sensorisk bearbeiding

Flere av tester og spørreskjemaer som du kan finne hos oss, kommer i skyggen av de velkjente nevropsykologiske instrumentene. Dette vil vi endre på. Derfor har vi samlet informasjon om våre tester for vurdering av språk, motorikk og sensorisk bearbeiding. Her finner du blant annet kasuseksempler for Movement ABC og Sensory Profile 2 og et intervju med logoped Astrid Frylmark. Gå heller ikke glipp av muligheten til å melde deg på våre webinarer. 

Logopeder bidrar med unik kompetanse i utredningsarbeid 

Logopeder besitter unik kompetanse innenfor språkutvikling og kommunikasjon det ofte er behov for når riktig diagnose skal stilles, for eksempel ved nevropsykologiske utredninger.

Vi har intervjuet logoped Astrid Frylmark om hennes kliniske erfaring med og syn på noen av utfordringene som logopeder møter i dagens samfunn. I dette intervjuet gir hun oss kliniske tips om utredning av flerspråklige barn og personer med nevropsykologisk problematikk. Hun forteller om logopedyrkets fremvekst i Sverige, logopedens viktige rolle i utredningsteamet, verdien av å ha tilgang til kvantitative tester og utfordringene som følger med et teknologisamfunn.

Psykometriske grunnbegreper 

Testutviklingsavdelingen for Pearson Clinical i Sverige, Norge og Danmark har skrevet en tekst om noen av de viktigste psykometriske begrepene. Du får for eksempel vite mer om standardfeil, persentiler, konfidensintervaller og validitet.  

Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.

top