D-KEFS

Dean C. Delis, Edith Kaplan & Joel H. Kramer, 2001
Delis–Kaplan Executive Function System
X

Spesifikasjoner

Administrering Individuell
Tidsforbruk Varierende, samtlige tester tar ca 90 minutter
Språkversjon Norsk versjon, 2005
Kompetansekrav Autorisert Psykolog
Aldersintervall 8–89 år (D-KEFS Ordtak 16–89 år)
Type test Test for vurdering av eksekutive funksjoner hos barn og voksne

Delis-Kaplan Executive Function System – D-KEFS er en testsamling som har til formål å måle eksekutive funksjoner hos barn og voksne. Resultatene gir et uttømmende bilde av eventuelle problemer med kontroll over egen atferd, planlegging og strategivalg, organisering, regulering av følelser og reaksjoner, arbeidsminne, grad av fleksibilitet og abstraksjonsnivå i tenkningen, med mer. D-KEFS består av ni frittstående tester. Hvilke tester som velges avhenger av aktuell problemstilling. Deltestene er:

• D-KEFS Trail Making Test – måler kognitiv fleksibilitet i en visuomotorisk oppgave
• D-KEFS Verbal flyt – måler evnen til verbal produksjon/verbal flyt
• D-KEFS Mønsterflyt – måler evnen til spatial produksjon/mønsterflyt
• D-KEFS Color-Word Interference Test – måler evnen til verbal inhibering
• D-KEFS Sortering – måler evnen til problemløsning, verbal og spatial begrepsdannelse samt kognitiv fleksibilitet
• D-KEFS Tjue spørsmål – måler evnen til hypotesetesting og abstrakt tenkning
• D-KEFS Begrepsforståelse – måler slutningsevne, hypotesetesting og kognitiv fleksibilitet
• D-KEFS Tårnet – måler evnen til trinnvis resonnering og planlegging samt impulsivitet
• D-KEFS Ordtak – måler evnen til å tenke metaforisk og abstrakt

Samtlige ni tester skåres i overensstemmelse med manualens retningslinjer. Dessuten gis retningslinjer for hvordan de ulike typene prosessmål skal vurderes. Gjennom resultatet på D-KEFS kan man vurdere både eksekutive nøkkelfunksjoner og hvilke nevrokognitive komponenter som har bidratt til et svakt resultat. Dette forenkler planleggingen av en rehabiliteringsplan, med spesifikt utgangspunkt i eksekutive styrker og svakheter.

Det norske manualsupplementet beskriver hver enkelt test og måleområdene og gir retningslinjer for administrering og skåring. Informasjon om tolkning er å finne i den amerikanske D-KEFS Examiner´s Manual. Alt testmateriell pakkes i en veske.

Norsk tilpasning

Norsk oversettelse og bearbeiding av testledd. Data fra norske og svenske kliniske studier presenteres. Amerikanske normdata.

D-KEFS Komplett

D-KEFS Komplett inneholder: Norsk Manualsupplement, Stimulusbok for administrering av Begrepsforståelse, Tårnet og Ordtak, 1 eksemplar hver av artikkelnummer 220020–220084, Examiner’s Manual, Technical Manual, Ett laminert kort til D-KEFS Verbal flyt, Tre laminerte kort till D-KEFS Mønsterflyt, Fire laminerte kort til Colour-Word Interference Test, Tre laminerte kort til Sortering, Ett laminert kort til Tjue spørsmål, Tre kortsett til Sortering, Tårnmodell og fem brikker til Tårnet.

Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
D-KEFS Komplett
kr 12 945,00
D-KEFS Scoring Assistant
kr 4 225,00
D-KEFS Norsk Manualsupplement
kr 1 200,00
D-KEFS Stimulusbok for administrering av Begrepsforståelse, Tårnet og Ordtak
kr 2 630,00
D-KEFS Trail Making Betingelse 1 Visuell skanning Svarark, 10 stk.*
kr 275,00
D-KEFS Trail Making Betingelse 2 Tallrekkefølge Svarark, 10 stk.*
kr 275,00
D-KEFS Trail Making Betingelse 3 Bokstavrekkefølge Svarark, 10 stk.*
kr 275,00
D-KEFS Trail Making Betingelse 4 Tall- og bokstavveksling Svarark, 10 stk.*
kr 275,00
D-KEFS Trail Making Betingelse 5 Motorisk tempo Svarark, 10 stk.*
kr 275,00
D-KEFS Mønsterflyt Svarhefte, 10 stk.*
kr 275,00
D-KEFS Trail Making Test Protokoll, 10 stk.*
kr 210,00
D-KEFS Verbal flyt Protokoll, 10 stk.*
kr 210,00
D-KEFS Mønsterflyt Protokoll, 10 stk.*
kr 210,00
D-KEFS Color–Word Interference Protokoll, 10 stk.*
kr 275,00
D-KEFS Sortering Protokoll, 10 stk.*
kr 380,00
D-KEFS Tjue spørsmål Protokoll, 10 stk.*
kr 280,00
D-KEFS Begrepsforståelse Protokoll, 10 stk.*
kr 320,00
D-KEFS Tårnet Protokoll, 10 stk.*
kr 320,00
D-KEFS Ordtak Protokoll, 10 stk.*
kr 290,00
D-KEFS Examiner’s Manual
kr 2 080,00
D-KEFS Technical Manual
kr 2 195,00
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell

Digital

Scoring Assistant

Amerikansk skåringsprogram for effektiv og enkel skåring.
Support: Registrering av programmet og all teknisk support skjer via kontakt med vårt kontor i England. Her finner du kontaktinformasjon og feilsøkingshjelp.
Vi erstatter ikke bortkomne skåringsprogrammer.

Systemkrav: Windows XP eller senere versjoner av Windows. Kun 32 bit operativsystem. Enbrukerlisens.