Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

D-KEFS

Test for vurdering av eksekutive funksjoner hos barn og voksne.

Dean C. Delis, Edith Kaplan & Joel H. Kramer, 2001
Delis–Kaplan Executive Function System
X

Spesifikasjoner

Administrering Papirversjon
Tidsforbruk Varierende, samtlige tester tar ca 90 minutter
Språkversjon Norsk versjon, 2005
Kompetansekrav Autorisert Psykolog
Aldersintervall 8–89 år (D-KEFS Ordtak 16–89 år)
Type test Test for vurdering av eksekutive funksjoner hos barn og voksne

Delis-Kaplan Executive Function System – D-KEFS er en testsamling som har til formål å måle eksekutive funksjoner hos barn og voksne. Resultatene gir et uttømmende bilde av eventuelle problemer med kontroll over egen atferd, planlegging og strategivalg, organisering, regulering av følelser og reaksjoner, arbeidsminne, grad av fleksibilitet og abstraksjonsnivå i tenkningen, med mer. D-KEFS består av ni frittstående tester. Hvilke tester som velges avhenger av aktuell problemstilling. Deltestene er:

• D-KEFS Trail Making Test – måler kognitiv fleksibilitet i en visuomotorisk oppgave
• D-KEFS Verbal flyt – måler evnen til verbal produksjon/verbal flyt
• D-KEFS Mønsterflyt – måler evnen til spatial produksjon/mønsterflyt
• D-KEFS Color-Word Interference Test – måler evnen til verbal inhibering
• D-KEFS Sortering – måler evnen til problemløsning, verbal og spatial begrepsdannelse samt kognitiv fleksibilitet
• D-KEFS Tjue spørsmål – måler evnen til hypotesetesting og abstrakt tenkning
• D-KEFS Begrepsforståelse – måler slutningsevne, hypotesetesting og kognitiv fleksibilitet
• D-KEFS Tårnet – måler evnen til trinnvis resonnering og planlegging samt impulsivitet
• D-KEFS Ordtak – måler evnen til å tenke metaforisk og abstrakt

Samtlige ni tester skåres i overensstemmelse med manualens retningslinjer. Dessuten gis retningslinjer for hvordan de ulike typene prosessmål skal vurderes. Gjennom resultatet på D-KEFS kan man vurdere både eksekutive nøkkelfunksjoner og hvilke nevrokognitive komponenter som har bidratt til et svakt resultat. Dette forenkler planleggingen av en rehabiliteringsplan, med spesifikt utgangspunkt i eksekutive styrker og svakheter.

Det norske manualsupplementet beskriver hver enkelt test og måleområdene og gir retningslinjer for administrering og skåring. Informasjon om tolkning er å finne i den amerikanske D-KEFS Examiner´s Manual. Alt testmateriell pakkes i en veske.

Norsk tilpasning

Norsk oversettelse og bearbeiding av testledd. Data fra norske og svenske kliniske studier presenteres. Amerikanske normdata.

D-KEFS Komplett

D-KEFS Komplett inneholder: Norsk Manualsupplement, Stimulusbok for administrering av Begrepsforståelse, Tårnet og Ordtak, 1 eksemplar hver av artikkelnummer 220020–220084, Examiner’s Manual, Technical Manual, Ett laminert kort til D-KEFS Verbal flyt, Tre laminerte kort till D-KEFS Mønsterflyt, Fire laminerte kort til Colour-Word Interference Test, Tre laminerte kort til Sortering, Ett laminert kort til Tjue spørsmål, Tre kortsett til Sortering, Tårnmodell og fem brikker til Tårnet.

Før du legger produkter i handlekurven, vennligst kontroller at din kompetanse samsvarer med kompetansekrav som gjelder ved bestilling av dette instrumentet. Kompetansekravene finner du under "Spesifikasjoner" på denne produktsiden.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
D-KEFS Komplett
Varekode 0000000220010
kr 14 680,00
D-KEFS Norsk Manualsupplement
Varekode 0000000220030
kr 1 365,00
D-KEFS Examiner’s Manual
Varekode 0000000820030
kr 2 360,00
D-KEFS Technical Manual
Varekode 0000000820031
kr 2 490,00
D-KEFS Stimulusbok for administrering av Begrepsforståelse, Tårnet og Ordtak
Varekode 0000000220031
kr 2 985,00
D-KEFS Trail Making Betingelse 1 Visuell skanning Svarark, 10 stk.*
Varekode 0000000220020
kr 315,00
D-KEFS Trail Making Betingelse 2 Tallrekkefølge Svarark, 10 stk.*
Varekode 0000000220021
kr 315,00
D-KEFS Trail Making Betingelse 3 Bokstavrekkefølge Svarark, 10 stk.*
Varekode 0000000220022
kr 315,00
D-KEFS Trail Making Betingelse 4 Tall- og bokstavveksling Svarark, 10 stk.*
Varekode 0000000220023
kr 315,00
D-KEFS Trail Making Betingelse 5 Motorisk tempo Svarark, 10 stk.*
Varekode 0000000220024
kr 315,00
D-KEFS Trail Making Test Protokoll, 10 stk.*
Varekode 0000000220026
kr 240,00
D-KEFS Mønsterflyt Svarhefte, 10 stk.*
Varekode 0000000220025
kr 315,00
D-KEFS Mønsterflyt Protokoll, 10 stk.*
Varekode 0000000220028
kr 240,00
D-KEFS Verbal flyt Protokoll, 10 stk.*
Varekode 0000000220027
kr 240,00
D-KEFS Color–Word Interference Protokoll, 10 stk.*
Varekode 0000000220029
kr 315,00
D-KEFS Sortering Protokoll, 10 stk.*
Varekode 0000000220080
kr 435,00
D-KEFS Tjue spørsmål Protokoll, 10 stk.*
Varekode 0000000220081
kr 320,00
D-KEFS Begrepsforståelse Protokoll, 10 stk.*
Varekode 0000000220082
kr 365,00
D-KEFS Tårnet Protokoll, 10 stk.*
Varekode 0000000220083
kr 365,00
D-KEFS Ordtak Protokoll, 10 stk.*
Varekode 0000000220084
kr 330,00
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell