Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

WNV

Ikke-verbal test for vurdering av kognitive evner hos barn og ungdom.

David Wechsler & Jack A. Naglieri, 2006
Wechsler Nonverbal Scale of Ability
X

Spesifikasjoner

Administrering Papirversjon
Tidsforbruk 15–45 minutter, avhengig av aldersversjon og deltest-oppsettet
Språkversjon Norsk oversettelse, 2008
Kompetansekrav Autorisert Psykolog, Masterprogrammet i spesialpedagogikk og masterprogrammet i pedagogikk med studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning fra UiO, Cand.ed, cand.paed med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgivning og cand paed spes (UiO)
Aldersintervall 4–21 år
Type test Ikke-verbal test for vurdering av kognitive evner hos barn og ungdom

Wechsler Nonverbal Scale of Ability (WNV™) er en Wechsler-test som er beregnet på rask og ikke-verbal vurdering av generelle kognitive evner hos barn og ungdom i alderen 4:0–21:11 år. WNV™ er utviklet for psykologer som har behov for en enkel, ikke-verbal evnetest ved utredning av for eksempel barn/ungdommer med nedsatt hørsel, språkforstyrrelser eller bakgrunn fra et annet språk og en annen kultur.

WNV™ omfatter seks deltester: Matriser, Gjenkjenning, Spatialt minnespenn, Koding, Puslespill og Tegneserier. Deltestene måler forskjellige, men beslektede aspekter av kognitive evner, med hovedvekt på ”fluid reasoning”, det vil si evnen til å håndtere abstraksjoner, regler, generaliseringer og logiske relasjoner. Samtlige deltester kan administreres helt uten muntlige instruksjoner og krever ingen verbale svar. Deltestene er inndelt i to aldersintervaller; 4–7 år og 8–21 år, og det er mulig å administrere to eller fire deltester i begge aldersintervallene. Når to deltester administreres, genererer WNV™ IQ-skårer for hele skalaen for hver aldersversjon. Administrering av fire deltester muliggjør i tillegg diskrepansanalyser.

Norsk tilpasning

Den norske versjonen av WNV™ består av en oversettelse av administreringsmanual, protokoll og svarhefte. For øvrig består den av det amerikanske originalmateriellet. Samtlige data er amerikanske.

 

For å øke forståelsen for hva en evnetest er og hvorfor man skal gjennomføre en, finnes det informasjonsmaterialet på 20 ulike språk. Tekstene gir en kortfattet beskrivelse av hva en evnetest er, hensikten med en slik test samt hvordan den administreres. Informasjonen er formulert til den som skal testes, men skal være hensiktsmessig til foreldre og omsorgspersonen dersom det er et barn som skal testes. 

Før du legger produkter i handlekurven, vennligst kontroller at din kompetanse samsvarer med kompetansekrav som gjelder ved bestilling av dette instrumentet. Kompetansekravene finner du under "Spesifikasjoner" på denne produktsiden.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
WNV Komplett
Varekode 0000000210910
kr 15 775,00
WNV Manual
Varekode 0000000210930
kr 2 015,00
WNV Protokoll, 25 stk.*
Varekode 0000000210920
kr 1 035,00
WNV Svarhefte, 25 stk.*
Varekode 0000000210921
kr 750,00
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell