Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Alle bestillinger som er lagt inn før den 16. desember 2022 kommer til å bli levert før den 31. desember 2022. *Dette gjelder ved kjøp av alt papirmateriell, alle digitale instrumenter og lisenser så langt lageret rekker og med forbehold om uforutsette endringer.

BADS

Barbara A. Wilson, Nick Alderman, Paul W. Burgess, Hazel Emslie & Jonathan J. Evans, 1996
Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome
X

Spesifikasjoner

Administrering Individuell
Tidsforbruk 40 minutter
Språkversjon Svensk versjon, 1999
Kompetansekrav Autorisert Psykolog
Aldersintervall 16 år og oppover
Type test Nevropsykologisk test for bedømmelse av eksekutiv dysfunksjon hos voksne

Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS) brukes for å identifisere det såkalte ”dyseksekutive syndromet” som blant annet omfatter vanskeligheter med å planlegge, organisere og prioritere. Også vansker med problemløsning og oppmerksomhet antas være en følge av svekkede eksekutive funksjoner. Oppgavene i BADS er utformet for å i størst mulig grad etterligne hverdagslige situasjoner der man tvinges til å ta i bruk de eksekutive funksjonene. BADS omfatter seks deltester:

  • Regelendring – måler evnen til å endre svarmønster når reglene endres
  • Handlingsplan – måler evnen til å legge opp en handlingsplan for å løse et problem
  • Nøkkelleting – måler evnen til strategisk planlegging i forhold til et hverdagslig problem
  • Tidsvurdering – måler evnen til rimelig tidsmåling
  • Dyreparkkartet – måler evnen til å planlegge sitt arbeid for å oppnå et mål
  • Seks oppgaver – måler evnen til å planlegge, organisere og sammenligne prestasjoner med målsetningen

I BADS inngår også et spørrehefte om eksekutive vanskeligheter, DEX. Heftet inneholder 20 påstander relatert til problemer med eksekutiv fungering, som for eksempel impulsivitet, perseverasjon, konfabulering og distraherbarhet. DEX foreligger delvis som egenvurdering og delvis som uavhengig vurdering (av for eksempel nærstående person eller behandler).

Norsk tilpasning

Nei. Svensk oversettelse og bearbeiding av ledd. Britiske normdata.

Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
BADS Testprotokoll, 10 stk.*
Varekode 0000000120120
kr 195,00
BADS Deltest 3 Nøkkelleting Svarblankett, 10 stk.*
Varekode 0000000120121
kr 185,00
BADS Deltest 5 Dyreparkkart Svarblankett Versjon 1, 10 stk.*
Varekode 0000000120122
kr 185,00
BADS Deltest 5 Dyreparkkart Svarblankett Versjon 2, 10 stk.*
Varekode 0000000120123
kr 185,00
BADS Spørsmålsark om eksekutive vanskeligheter DEX Egenvurdering, 10 stk.*
Varekode 0000000120124
kr 185,00
BADS Spørsmålsark om eksekutive vanskeligheter DEX Uavhengig vurdering, 10 stk.*
Varekode 0000000120125
kr 185,00
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell