Leonard R. Derogatis

SCL-90-R

Symptom Checklist-90-R

Leonard R. Derogatis

SCL-90-R

Symptom Checklist-90-R
Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva
kr 1 645,00
SCL-90-R Komplett
Norsk Manual, Spørreskjema, 25 stk.*, Skåringsark for håndskåring, 25 stk.*, Skåringsnøkkel, sett med 3 stk.
Varekode 0000000225010
kr 3 110,00
SCL-90-R Dataprogram for testadministrering og skåring
Varekode 0000000225050
kr 975,00
SCL-90-R Manual, norsk
Varekode 0000000225030
kr 315,00
SCL-90-R Spørreskjema, 25 stk.*
Varekode 0000000225020
kr 315,00
SCL-90-R Skåringsark, 25 stk.*
Varekode 0000000225021
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell
Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.
Administrering
Individuell eller gruppe
Type test
Selvrapporteringsskala for vurdering av psykiske plager hos voksne
Kompetansekrav
Autorisert Psykolog, Lege
Tidsforbruk
15 minutter
Aldersintervall
Unge og voksne, 18–64 år
Språkversjon
Norsk versjon, 2010

SCL-90-R er en omfattende test for vurdering av psykiske plager og symptomer hos voksne. Testen er basert på individuell selvrapport og tar mellom 12 og 15 minutter å fylle ut. Testen gir et bilde på testpersonens psykiske tilstand, som for eksempel tegn på depresjon, angst og somatiske plager. Den kan dermed gi en hurtig vurdering av psykisk plager eller av behandlingseffekter etter intervensjon.

SCL-90-R består av 90 testledd, hvor testpersonen selv graderer hvert testledd på en skala fra 0–4 når det gjelder i hvor høy grad vedkommende har opplevd forskjellige symptomer i løpet av den siste uken. Testen inneholder ni symptomskalaer som måler ni primære dimensjoner av symptomer: Somatisering, tvangssymptomer, interpersonlig sensitivitet, depresjon, angst, fiendtlighet, fobisk angst, paranoid tankegang og psykotisisme. De ni skalaene kan dessuten sammenfattes i tre globale indekser, som gir et samlet bilde på symptomenes omfang og intensitet.

Testen kan med fordel brukes som en del av en diagnostisk vurdering eller gi informasjon om hvilke psykiske plager en person eventuelt bør utredes nærmere for.

Norsk tilpasning

Norsk manual og norske normer.

Dataprogram for testadministrering og skåring

SCL-90-R finnes også i en dataversjon, som gjør det mulig å administrere og skåre testen digitalt og som genererer tilhørende tolkningsrapporter.

Med SCL-90-Rs dataprogram følger 10 testinger og 10 skåringer. Det kan bestilles ytterligere testinger og skåringer via hovedmenyen i dataprogrammet. Det vil da bli generert et bestillingsskjema med en oppdateringskode og denne koden oppgis til kundeservice via faks, e-post eller telefon. Ytterligere testinger koster 30 kr stykket og ytterligere skåringer koster 20 kr stykket.

Systemkrav: Windows XP eller senere versjoner av Windows. Vi erstatter ikke bortkomne dataprogram. Enkeltbrukerprogram, støttes ikke i servermiljø.

Last ned programvaremanualen til skåringsprogrammet for SCL-90-R ››