Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

WMS-III

Test for vurdering av innlæring og hukommelse hos voksne.

David Wechsler, 1997
Wechsler Memory Scale – Third edition
X

Spesifikasjoner

Administrering Papirversjon, individuell
Tidsforbruk 90–120 minutter
Språkversjon Norsk, 2008
Kompetansekrav Autorisert Psykolog
Aldersintervall 16–89 år
Type test Test for vurdering av innlæring og hukommelse hos voksne

WMS-III

Informasjon til kunder som bruker WMS-III

Pearson Clinical informerer om at den amerikanske tekniske manualen WAIS-III WMS-III Technical Manual Updated, The Psychological Corporation (2002) har utgått. Den tekniske manualen inngår dermed ikke lengre i WMS-III Komplett (artikkelnummer 210510). Les mer her.

 

WMS-III er en test som administreres individuelt for vurdering av innlæring og hukommelse hos personer i alderen 16–89 år.

Testen inneholder 11 deltester; 6 kjernedeltester (kreves for indeksene) og 5 valgfrie. Videre er deltestene organisert i 8 primære indekser: Umiddelbar auditiv hukommelse, Umiddelbar visuell hukommelse, Umiddelbar hukommelse, Utsatt auditiv hukommelse, Utsatt visuell hukommelse, Utsatt auditiv gjenkjenning, Generell hukommelse og Arbeidsminne. Videre har WMS-III fire sammensatte indekser for auditive lærings- og hukommelsesprosesser.

Ved bedømmelse av hvorvidt testresultatene indikerer nedsatte innlærings- og hukommelsesfunksjoner eller ikke, er det viktig å ta hensyn til følgende faktor: WMS-III ble normert i USA sammen med WAIS-III. Av den grunn presenterer den tekniske manualen informasjon om hvor store forskjeller mellom prestasjonen på WAIS-III og WMS-III som kreves for å ha grunnlag for vurdering av om hukommelsen er mer nedsatt enn ventet ut fra et generelt kognitivt nivå.

I WMS-III er et antall auditive prosessmål relatert til læring, noe som gjør det mulig å foreta en grundigere undersøkelse av de prosesser som ligger bak en målt prestasjon. WMS-III har dermed innslag av det man vanligvis forbinder med begrepet ”process approach”. Kort sagt vil man med utgangspunkt i de tallmessige resultatene kunne foreta en grundigere undersøkelse av de komplekse psykologiske prosesser som er involvert i all atferd og i alle psykologiske funksjoner.

Norsk tilpasning

Utviklingen av WMS-III ble gjennomført parallelt i Norge og Sverige. De innsamlede normalpopulasjonsdataene gir grunnlag for bruk av amerikanske normer. Utprøvningssarbeidet presenteres i den norske manualen.

Skåringsprogram

Norsk skåringsprogram for effektiv, korrekt og enkel skåring. Innmatede råskårer på deltestnivå genererer standardiserte skalaskårer, IQ-skårer med konfidensintervall, indeksskårer, percentiler, diskrepansanalyser, grafer med mer. Amerikanske normer. Vi erstatter ikke bortkomne skåringsprogrammer.

Systemkrav: Windows XP eller senere versjoner av Windows. Enbrukerlisens.

Last ned programvaremanualen til skåringsprogrammet for WMS-III ››

Programfeil i skåringsprogrammet til WMS-III

Programfeil (bug) i skåringsprogrammet til WMS-III, versjon 1.0 - les om hva feilen innebærer og hvordan du laster ned en bug-fix.

Dessverre har det blitt oppdaget to programfeil (bugs) i skåringsprogrammet til WMS-III (versjon 1.0)

Den første feilen berører de to valgfrie deltestene Informasjon og Orientering, samt Visuell reproduksjon II, delen Diskriminering. I de tilfellene hvor man har ført inn råskårene fra disse deltestene, men senere har tatt bort skårene igjen og dermed latt ruten stå tom, har programmet likevel generert skalaskårer i resultatsammenstillingen under Tilleggsmål. Programfeilen påvirker ingen andre analyser som gjøres i skåringsprogrammet.

Den andre feilen berører de "auditive prosessmålene" Logisk hukommelse 1 og
Innlærning 1. forsøk. I stedet for å summere skårene på Historie A gjenkalling 1 (A1)
+ Historie B gjenkalling 1 (B1), summeres skårene på Historie A gjenkalling 1 (A1) +
Historie B gjenkalling 2 (B2).

Disse feilene finnes bare i versjon 1.0 av skåringsprogrammet, i senere versjoner så er feilen rettet.

 

Før du legger produkter i handlekurven, vennligst kontroller at din kompetanse samsvarer med kompetansekrav som gjelder ved bestilling av dette instrumentet. Kompetansekravene finner du under "Spesifikasjoner" på denne produktsiden.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
WMS-III Komplett
Varekode 0000000210510
kr 11 870,00
WMS-III Manual
Varekode 0000000210530
kr 1 810,00
WMS-III Protokoll, 25 stk.*
Varekode 0000000210520
kr 1 175,00
WMS-III Svarhefte, 25 stk.*
Varekode 0000000210521
kr 665,00
Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
WMS-III Skåringsprogram
Varekode 0000000210556
kr 6 510,00
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell