David Wechsler

WMS-III

Wechsler Memory Scale – Third edition

David Wechsler

WMS-III

Wechsler Memory Scale – Third edition
Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva
kr 11 305,00
WMS-III Komplett
Manual, WAIS-III / WMS-III Technical manual, Stimulusbok 1, Stimulusbok 2, Spatial Span Board, Protokoll, 25 stk.*, Svarhefte, 25 stk.* Alt testmateriell pakkes i en veske.
Varekode 0000000210510
kr 5 740,00
WMS-III Skåringsprogram
Varekode 0000000210550
kr 1 595,00
WMS-III Manual
Varekode 0000000210530
kr 1 035,00
WMS-III Protokoll, 25 stk.*
Varekode 0000000210520
kr 585,00
WMS-III Svarhefte, 25 stk.*
Varekode 0000000210521
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell
Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.
Administrering
Individuell
Type test
Test for vurdering av innlæring og hukommelse hos voksne
Kompetansekrav
Autorisert Psykolog
Tidsforbruk
90–120 minutter
Aldersintervall
16–89 år
Språkversjon
Norsk, 2008

WMS-III er en test som administreres individuelt for vurdering av innlæring og hukommelse hos personer i alderen 16–89 år.

Testen inneholder 11 deltester; 6 kjernedeltester (kreves for indeksene) og 5 valgfrie. Videre er deltestene organisert i 8 primære indekser: Umiddelbar auditiv hukommelse, Umiddelbar visuell hukommelse, Umiddelbar hukommelse, Utsatt auditiv hukommelse, Utsatt visuell hukommelse, Utsatt auditiv gjenkjenning, Generell hukommelse og Arbeidsminne. Videre har WMS-III fire sammensatte indekser for auditive lærings- og hukommelsesprosesser.

Ved bedømmelse av hvorvidt testresultatene indikerer nedsatte innlærings- og hukommelsesfunksjoner eller ikke, er det viktig å ta hensyn til følgende faktor: WMS-III ble normert i USA sammen med WAIS-III. Av den grunn presenterer den tekniske manualen informasjon om hvor store forskjeller mellom prestasjonen på WAIS-III og WMS-III som kreves for å ha grunnlag for vurdering av om hukommelsen er mer nedsatt enn ventet ut fra et generelt kognitivt nivå.

I WMS-III er et antall auditive prosessmål relatert til læring, noe som gjør det mulig å foreta en grundigere undersøkelse av de prosesser som ligger bak en målt prestasjon. WMS-III har dermed innslag av det man vanligvis forbinder med begrepet ”process approach”. Kort sagt vil man med utgangspunkt i de tallmessige resultatene kunne foreta en grundigere undersøkelse av de komplekse psykologiske prosesser som er involvert i all atferd og i alle psykologiske funksjoner.

Norsk tilpasning

Utviklingen av WMS-III ble gjennomført parallelt i Norge og Sverige. De innsamlede normalpopulasjonsdataene gir grunnlag for bruk av amerikanske normer. Utprøvningssarbeidet presenteres i den norske manualen.

Norsk skåringsprogram for effektiv, korrekt og enkel skåring. Innmatede råskårer på deltestnivå genererer standardiserte skalaskårer, IQ-skårer med konfidensintervall, indeksskårer, percentiler, diskrepansanalyser, grafer med mer. Amerikanske normer. Vi erstatter ikke bortkomne skåringsprogrammer.

Systemkrav: Windows XP eller senere versjoner av Windows. Enbrukerlisens.

Last ned programvaremanualen til skåringsprogrammet for WMS-III ››

Programfeil (bug) i skåringsprogrammet til WMS-III, versjon 1.0 - les om hva feilen innebærer og hvordan du laster ned en bug-fix.