Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Alle bestillinger som er lagt inn før den 16. desember 2022 kommer til å bli levert før den 31. desember 2022. *Dette gjelder ved kjøp av alt papirmateriell, alle digitale instrumenter og lisenser så langt lageret rekker og med forbehold om uforutsette endringer.

CVLT-II

Dean C. Delis, Joel H. Kramer, Edith Kaplan & Beth A. Ober, 2000
California Verbal Learning Test - Second edition
X

Spesifikasjoner

Administrering Individuell
Tidsforbruk Standardversjon 30 + 30 minutter, kortversjon 15 + 15 minutter
Språkversjon Norsk versjon, 2004
Kompetansekrav Autorisert Psykolog
Aldersintervall 16–89 år
Type test Test for kartlegging av verbal læringsevne og verbal hukommelse hos voksne

California Verbal Learning Test-II, (CVLT-II) brukes til å kartlegge strategier og prosesser ved læring av verbalt materiale og verbal hukommelse. CVLT-II gir ikke bare et bilde av hvor mye materiale pasienten husker, men måler også på hvilken måte læring, eller manglende læring, skjer. Ved hjelp av resultatet på CVLT-II belyses hvilke typer feil, innlæringsstrategier og mekanismer som ligger bak manglende hukommelse. Sammenlignet med forgjengeren CVLT, har CVLT-II et bedre normsett, forbedrede utregningsregler og en kortversjon til bruk i klientgrupper der den lange utgaven er for krevende (for eksempel ved demens). Dessuten finnes en parallellversjon til standardversjonen.

Ordlistene i den norske versjonen er tilpasset norske forhold. De ordene som er valgt til å inngå i testen, følger retningslinjene i den amerikanske manualen og består av ”nest mest” frekvente ord innenfor hver kategori slik at ordene ikke er tvetydige eller generiske. Det norske manualsupplementet inneholder retningslinjer for administrering og skåring. Teoretisk bakgrunnsmateriale og informasjon om den amerikanske utprøvingen er å finne i den amerikanske manualen.

CVLT-II har også et amerikansk skåringsprogram som forenkler beregningen av kvalitative aspekter av hukommelsesfunksjonene. Vi erstatter ikke bortkomne skåringsprogrammer.

Norsk tilpasning

Norsk oversettelse og bearbeiding av testledd. Amerikanske normdata.

Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva.
CVLT-II Komplett
Varekode 0000000221510
kr 3 135,00
CVLT-II Skåringsprogram
Varekode 0000000821550
kr 11 130,00
CVLT-II Norsk Manualsupplement
Varekode 0000000221531
kr 835,00
CVLT-II Standard Format protokoll, 10 stk.*
Varekode 0000000221520
kr 375,00
CVLT-II Alternativt Format protokoll, 10 stk.*
Varekode 0000000221521
kr 375,00
CVLT-II Kort Format protokoll, 10 stk.*
Varekode 0000000221522
kr 355,00
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell