Dean C. Delis, Joel H. Kramer, Edith Kaplan & Beth A. Ober, 2000

CVLT-II

California Verbal Learning Test - Second edition

Dean C. Delis, Joel H. Kramer, Edith Kaplan & Beth A. Ober, 2000

CVLT-II

California Verbal Learning Test - Second edition
Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva
kr 2 985,00
CVLT-II Komplett
Amerikansk Manual, Norsk Manualsupplement, Protokoll Standard format 10 stk.*, Protokoll Alternativt format, 10 stk.*, Protokoll Kort format, 10 stk.* Alt testmateriell pakkes i en boks.
Varekode 0000000221510
kr 10 600,00
CVLT-II Skåringsprogram
Merk: Amerikansk versjon
Varekode 0000000821550
kr 795,00
CVLT-II Norsk Manualsupplement
Varekode 0000000221531
kr 355,00
CVLT-II Standard Format protokoll, 10 stk.*
Varekode 0000000221520
kr 355,00
CVLT-II Alternativt Format protokoll, 10 stk.*
Varekode 0000000221521
kr 340,00
CVLT-II Kort Format protokoll, 10 stk.*
Varekode 0000000221522
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell
Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.
Type test
Test for kartlegging av verbal læringsevne og verbal hukommelse hos voksne
Administrering
Individuell
Kompetansekrav
Autorisert Psykolog
Tidsforbruk
Standardversjon 30 + 30 minutter, kortversjon 15 + 15 minutter
Aldersintervall
16–89 år
Språkversjon
Norsk versjon, 2004

California Verbal Learning Test-II, (CVLT-II) brukes til å kartlegge strategier og prosesser ved læring av verbalt materiale og verbal hukommelse. CVLT-II gir ikke bare et bilde av hvor mye materiale pasienten husker, men måler også på hvilken måte læring, eller manglende læring, skjer. Ved hjelp av resultatet på CVLT-II belyses hvilke typer feil, innlæringsstrategier og mekanismer som ligger bak manglende hukommelse. Sammenlignet med forgjengeren CVLT, har CVLT-II et bedre normsett, forbedrede utregningsregler og en kortversjon til bruk i klientgrupper der den lange utgaven er for krevende (for eksempel ved demens). Dessuten finnes en parallellversjon til standardversjonen.

Ordlistene i den norske versjonen er tilpasset norske forhold. De ordene som er valgt til å inngå i testen, følger retningslinjene i den amerikanske manualen og består av ”nest mest” frekvente ord innenfor hver kategori slik at ordene ikke er tvetydige eller generiske. Det norske manualsupplementet inneholder retningslinjer for administrering og skåring. Teoretisk bakgrunnsmateriale og informasjon om den amerikanske utprøvingen er å finne i den amerikanske manualen.

CVLT-II har også et amerikansk skåringsprogram som forenkler beregningen av kvalitative aspekter av hukommelsesfunksjonene. Vi erstatter ikke bortkomne skåringsprogrammer.

Norsk tilpasning

Norsk oversettelse og bearbeiding av testledd. Amerikanske normdata.