CELF-4 rettelse

Vi har dessverre funnet en feil i retningslinjene til CELF-4 som påvirker hvordan skalert skåre beregnes på deltestene Likheter 1 og Likheter 2. Her kan du laste ned mer informasjon om utdypelser og rettelser i manualen.