ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

7 tips for en bra trening med Cogmed

Enten du er en erfaren coach eller nybegynner gir vi deg her syv gode tips på veien mot en god Cogmed-trening. Noe vet du kanskje allerede og noe er sikkert nytt, uansett kan det være bra med en påminnelse i din hverdag som coach.

Engasjerte kollegaer
Ettersom det ofte er spesialpedagogene i skolen som jobber som Cogmed-coacher, vet som oftest andre kollegaer i skolen veldig lite om arbeidsminnestreningen. Hvis klasseforstanderen var fullt informert om og innsatt i hva eleven prøver å oppnå, skulle man kunne følge elevens framgang og skoleprestasjoner også i klassen, for å se effektene av treningen og oppmuntre eleven videre i sin skolegang. Så grip tak i din kollega og spør om hun eller han har noen minutter til overs, så kan du engasjere flere!

Tidsplanlegging
Det er helt avgjørende for treningsøkten at eleven kjenner seg våken. Velg en passende tid på døgnet for treningen da eleven ikke er for sliten. Hva med å trene rett før skolen starter om morgenen? Husk frokosten!

Treningsmiljø på gruppenivå
Velg en plass der eleven kan sitte i fred med en data eller nettbrett og hodetelefoner. Mange coacher synes også det er en positiv opplevelse å trene en større gruppe, da dette skaper en følelse av inkludering og mange elever synes det da er lettere å trene. 

Treningsboken
Alle som trener med Cogmed får en treningsbok. Du som coach går igjennom treningsboken med eleven som skal trene og gir eleven mer informasjon om hva arbeidsminnet er og hvorfor hun eller han burde trene. Dette skaper tillitt og sammen blir dere et team.

Sett mål
Å sette mål er viktig for motivasjonen. Her skal eleven tenke ut områder der hun eller han ønsker å forbedre seg. Kom gjerne med forslag til eleven om hun eller han kjenner seg umotivert. Fortell eleven om hennes eller hans  styrker og hva som kan bli enda bedre, og unngå å snakke om svakheter. Dette skaper mer selvtillit og et positivt møte.

Samtale og belønning
Ta gjerne en ukentlig samtale om hva som har gått bra og hva som har vært litt vanskeligere. Etter hver uke fortjener eleven ros og belønning for vel gjennomført trening. Dette behøver ikke koste noe i form av penger. Eleven kan for eksempel få ti minutter fri surfetid på nettet etter den femte dagen med trening. 

Engasjement fra foreldre
Det at eleven får støtte hjemmefra og har foreldre som er bevist på hvordan denne treningen kan gjøre at deres barn får en lettere hverdag, både hjemme, sosialt og i skolen, er en viktig faktor for å oppnå best mulig resultat. Så inkludér gjerne foreldrene i treningen. Gi dem informasjon og innblikk i Cogmed samt tips til hvordan de som foreldre kan bli involvert i treningen. For eksempel nå når skolen er stengt i ferier, hvorfor ikke trene da hun eller han ikke har andre skoleoppgaver?

Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.

top