Copyright

Pearson Assessments tester er beskyttet av lov om opphavsrett. Dette innebærer at mangfoldiggjøring av tester, testprotokoller, veiledningsmaler, normer og materiale er forbudt, både i sin helhet og delvis, med mindre det foreligger skriftlig tillatelse fra Pearson Assessment. Forbudet gjelder alle former for mangfoldiggjøring, deriblant trykking, kopiering, båndinnspilling, etc. Forbudet gjelder også overføring til andre typer media, for eksempel tilpasning til PC-bruk. Brudd på opphavsretten som skjer med forsett eller med grov uaktsomhet, kan lede til erstatningskrav og straffeansvar.

Testkonfidensialitet

Det er viktig at oppgaver i psykologiske tester ikke distribueres utenfor angitt bruksområde. Ukontrollert spredning av testoppgaver medfører at testen raskt mister verdi for det tilsiktede bruksområdet. Testmaterialet skal oppbevares slik at tilgang begrenses til kompetente brukere, for slik å sikre at testens integritet opprettholdes.

Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.