ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Den store psykologprisen

Den store psykologprisen var en pris for å fremheve og synliggjøre psykologers innsats for å forbedre menneskers livskvalitet samt ivareta menneskelige ressurser. Den deles ut av Pearson Assessment, i samarbeid med Norsk Psykologforening. Juryen for prisen består av Tor Levin Hofgaard, Tove Beate Pedersen, Richard H Knoff, Torkil Berge og Catharina Mabon Tomic. Den ble utdelt for siste gang i 2013.

Prisvinnere

2013 Elisabeth Backe-Hansen har hatt stor og avgjørende betydning for profesjonalisering av barnevernfeltet gjennom mange år. Hun står bak omfattende forskning, fagbøker og påvirknings- og utviklingsarbeid, har bidratt til å styrke psykologers rolle i barnevernet, og deler alltid generøst av sin kunnskap.

2012 Arne Holtefor sitt arbeid med oppbyggingen av Institutt for Psykologi ved Universitetet i Tromsø og etableringen av Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet.

2011 Per Isdal, norsk psykologspesialist og psykoterapeut, mottok Den store psykologprisen for sitt arbeid for å utvikle behandlingstilbud for menn som har utøvd vold mot kvinner.

Les mer om Den store psykologprisen på Norsk psykologforening hjemmeside ››

Den store psykologprisen logo

Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.

top