Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Alle bestillinger som er lagt inn før den 16. desember 2022 kommer til å bli levert før den 31. desember 2022. *Dette gjelder ved kjøp av alt papirmateriell, alle digitale instrumenter og lisenser så langt lageret rekker og med forbehold om uforutsette endringer.

Hva er Q-interactive?

Q-interactive er en digital testplattform som samler manualer, protokoller, stimulusbøker, lydopptak, stoppeklokke og skåringsprogram på ett sted.
Plattformen har eksistert og vært brukt i USA, Storbritannia og Australia siden 2012. 

All digital testing på vår iPad- og nettbaserte plattform Q-interactive er utviklet for å reflektere de tradisjonelle papirutgavene av våre tester. Det har pågått et kontinuerlig forskningsarbeid ved utviklingen av Q-interactive, slik at vi skal kunne garantere ekvivalens mellom administrering med papirutgaven og Q-interactive. Digital testing med Q-interactive kan derfor benyttes i nøyaktig samme situasjoner som papirutgaven av testene våre.

Når du kjøper Q-interactive får du tilgang til alle deltestene i WISC-V.

Les mer om WISC-V på Q-interactive ››

Hva er fordelene med Q-interactive?

Q-interactive effektiviserer hele testprosessen ved å samle manualer, protokoller, stimulusbøker, stoppeklokke, lydopptak og skåringsprogram på ett og samme sted. Du kan skreddersy testbatteriet etter testpersonens behov, legge til og fjerne deltester ved pågående testing. Du kan administrere testen hvor som helst uten tilkobling til Internett og se resultatet i sanntid gjennom hele testingen.

Økt nøyaktighet i administrering øker reliabiliteten og bidrar til at testen administreres korrekt i samsvar med den standardiserte fremgangsmåten:

 • Instruksjoner, svareksempler, reverseringsregler og regler for å avbryte er tilgjengelig direkte i applikasjonen.
 • Se testresultatet i sanntid - skåring og resultatsammenstilling gjennomføres automatisk i applikasjonen under hele testingen
 • Lydopptak av verbale svar og notater kan brukes som referanse ved skåring og tolkning av testresultatet.

Effektive løsninger sparer tid og gir deg mer tid til å gjennomføre kvalitative observasjoner under administreringen:

 • Manualer, protokoller, stimulusbøker, stoppeklokke, og lydopptak på samme sted, øker fleksibiliteten i testsituasjonen når du enklere kan fokusere på testpersonen
 • Tilgang til alle instruksjoner og informasjon om deltestene reduserer risikoen for regnefeil og feilvurderinger
 • Legg til eller fjern deltester under testsituasjonen for å tilpasse testingen etter testpersonens behov.

Bærbart og fleksibelt system, både før, under og etter administreringen av testen:

 • Få tilgang til testdata når som helst fra en nettleser
 • Administrer tester på en iPad hvor som helst, uten tilgang til internett.
 • Skriv ut eller last ned testpersonens svar, dine notater og testresultatet fra Central.

Hvordan fungerer Q-interactive?

Når du bruker Q-interactive, administreres testen via to iPad som kommuniserer med hverandre. Testlederen bruker sin iPad til å administrere testen: presentere visuelle stimuli, notere og registrere svar. Testpersonen benytter en annen iPad til å se på og svare på stimuli.

Q-interactive består både av den nettbaserte Central og iPad-applikasjonen Assess.

Central er en sikker og brukervennlig nettbasert plattform som du har tilgang til via din datamaskin (eller iPad). Tenk på Central som din base hvor du starter og avslutter dine testinger. I Central kan du:

 • Legge opp og administrere testpersoner 
 • Velge, tilpasse og arkivere testinger 
 • Få en oversikt over pågående eller avsluttede testinger 
 • Se notater og poeng på oppgavenivå samt skåre tester og skrive ut rapporter
Q-interactive Central

Assess er en applikasjon på din iPad hvor du enkelt kan administrere WISC-V. Via Assess kan du:

 • Se instruksjoner og administreringsretningslinjer 
 • Spille inn og notere svar
 • Se poeng og resultater i sanntid
 • Synkronisere all data til og fra Central
Q-interactive Assess

Q-interactive i 3 trinn:

Trinn 1 - Central

Logg inn på www.qiactive.com for å registrere testpersonen og forberede testen. Når du er klar, klikk på "Send til iPad" for å overføre testen til Assess.

Trinn 2 - Assess

Start iPad-applikasjonen på din iPad. Ved oppstart trenger du tilgang til internett slik at Assess kan hente korrekt informasjon. Senere kan du imidlertid administrere testen hvor som helst uten tilgang til internett. Du kan også redigere testen underveis samt se testresultatene direkte på din iPad. Når testen er fullført, koble iPad på internett og klikk på "Synk" for å synkronisere testresultatene til Central.

Trinn 3 - Central

Logg inn på Central via www.qiactive.com for å se testresultatet, dine notater fra testsituasjonen, samt for å generere og skrive ut resultatsammenstillingen.

Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.