ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Historikk

I 1921 ble The Psychological Corporation grunnlagt av James McKeen Cattell – en av den moderne psykologiens foregangsmenn og USAs første professor i psykologi. Sammen med to av sine tidligere studenter fra Columbia University, Robert Woodworth og Edward Lee Thorndike, markedsførte og distribuerte Cattell tester til psykologer over hele USA. Allerede i 1939 publiserte The Psychological Corporation den første Wechslerskalaen: Wechsler-Bellevue Scales of Intelligence.

I 1960 valgte to voksende forlag innenfor utdanningsfeltet, Harcourt Brace & Company og World Book Company, å slå seg sammen. World Book Company hadde på det tidspunktet en rekke kunnskaps- og evnetester i sin portefølje. Selskapet, som senere fikk navnet Harcourt Brace Jovanovich, kjøpte i 1970 opp The Psychological Corporation. I årene som fulgte ble det gjort ytterligere oppkjøp, både innenfor og utenfor USA, og dette la grunnlaget for dagens virksomhet. Siden 2001 har Reed Elsevier plc eid The Psychological Corporation.

I 2003 byttet The Psychological Corporation navn til Harcourt Assessment, Inc. Navnet The Psychological Corporation er beholdt som varemerke på fimaets kliniske produkter.

I og med oppkjøpet 2008 (Pearsons kjøp av Harcourt Assessment) legges ytterligere en historisk linje til den ovenfor beskrevne historien. Pearson har sine røtter så langt tilbake som i begynnelsen av 1700-tallet, men har vært virksom innenfor området psykologiske tester siden 1990-tallet. Gjennom oppkjøpet av de amerikanske forlagene NCS og AGS år 2000 respektive 2005, forsterket Pearson sin stiling på området og har gjennom kjøpet av Harcourt Assessment ytterligere konsolidert sin posisjon.

Du kan lese mer om Pearsons historie på www.pearson.com og www.pearsonassessments.com.

Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.

top