ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Kompetansekrav

Tester er diagnostiske hjelpemidler. De fleste testene i Pearson Clinicals sortiment er ment for bruk i sammenhenger der utfallet kan få stor betydning for enkeltpersoner. For å sikre at testene benyttes i egnede sammenhenger og av brukere med relevant kunnskap om både det aktuelle fagområdet og etiske aspekter rundt testbruken, blir salget av tester begrenset av kompetansekrav. I tilknytning til hver test finnes det informasjon om hvilken kompetanse som kreves for å kunne kjøpe den aktuelle testen.

For samtlige tester blir kompetansekravet oppgitt på produktsiden.

Følgende kompetansekrav gjelder

Autoristerte psykologer – Testen er tilgjengelig for gruppen autoriserte psykologer.

Andre autoriserte yrkesgrupper – Testen er tilgjengelig for visse autoriserte yrkesgrupper (leger, logopeder, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sykepleiere). Aktuelle yrkeskategorier spesifiseres for den enkelte test.

Særskilt kompetansegivende utdanning – Testen er tilgjengelig for personer med særskilt kompetansegivende utdanning. Hvilken utdanning som godkjennes spesifiseres for den enkelte test.

Annen utdanning – Testen er tilgjengelig for personer med annen utdanning.

Pearson Clinical forbeholder seg retten til å kontrollere oppgitt kompetanse. Vårt materiale er ikke tilgjengelig via noen tredje part, som for eksempel bokhandel eller andre organisasjoner/institusjoner. Vi anbefaler alle brukere å lese ”Etiske prinsipper for nordiske psykologer”, som er å finne på Norsk psykologforenings hjemmeside, www.psykologforeningen.no

For brukere som ikke oppfyller de kompetansekravene Pearson Clinical har i forbindelse med salg av sine tester, finnes muligheten til å søke om individuell registrering som testinnkjøper. Legg merke til at dette ikke gjelder Wechslerskalaene.

Søk om individuell registrering som testinnkjøper ››

Les mer om kompetansekravene for Wechslerskalaene ››

Last ned Kompetansekrav for testbrukere som vurderer læreforutsetninger i en opplæringskontekst ››

For mer informasjon, kontakte oss via vårt kontaktskjema ››.

Bestillinger kan foretas via nettbutikken. Ved bestilling skal alltid navn på ansvarlig testinnkjøper oppgis, i tillegg til kompetansekategori. Det gjelder også når bestillinger foretas sentralt, for eksempel fra forvaltningsapparat og offentlige institusjoner.

 

Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.

top