Den store psykologprisen

Den store psykologprisen var en pris for å fremheve og synliggjøre psykologers innsats for å forbedre menneskers livskvalitet samt ivareta menneskelige ressurser. Den deles ut av Pearson Assessment, i samarbeid med Norsk Psykologforening. Juryen for prisen består av Tor Levin Hofgaard, Tove Beate Pedersen, Richard H Knoff, Torkil Berge og Catharina Mabon Tomic. Den ble utdelt for siste gang i 2013.

Prisvinnere

2013 Elisabeth Backe-Hansen har hatt stor og avgjørende betydning for profesjonalisering av barnevernfeltet gjennom mange år. Hun står bak omfattende forskning, fagbøker og påvirknings- og utviklingsarbeid, har bidratt til å styrke psykologers rolle i barnevernet, og deler alltid generøst av sin kunnskap.

2012 Arne Holtefor sitt arbeid med oppbyggingen av Institutt for Psykologi ved Universitetet i Tromsø og etableringen av Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet.

2011 Per Isdal, norsk psykologspesialist og psykoterapeut, mottok Den store psykologprisen for sitt arbeid for å utvikle behandlingstilbud for menn som har utøvd vold mot kvinner.

Les mer om Den store psykologprisen på Norsk psykologforening hjemmeside ››

Den store psykologprisen logo