Hva er Q-interactive?

 Videoen er produsert av våre kolleager i Australia og er derfor på engelsk.