offset_610323_LowRe

Ujevne profile?

Hei! 


Hvordan bør jeg som psykolog tenke når resultatet av en WISC-test er ujevnt over indeks? Betyr det at resultatet ikke er pålitelig?
  


Svar:
 I WISC-IV ble det angitt at en forskjell på mer enn 23
poeng (mer enn 1,5SD) mellom den høyeste og den laveste verdien i en indeksskåre innebar at resultatet for hele skalaen (HIK) var å betrakte som et ikke relevant mål på barnets kognitive evner. Med utviklingen av WISC-V er denne retningslinjen for tolkning fjernet. Nå betraktes forskjeller mellom ulike evner (som indeksene er beregnet på å måle) som vanlig forekommende. Det er snarere uvanlig at testen resulterer i en jevn profil. Det er ganske enkelt ikke uvanlig å være sterkere på ett område enn på et annet. Forskjellene mellom de høyeste og de laveste indeksskårene for de fem primære indeksene i den amerikanske normgruppen er, ut fra det tidligere resonnementet i WISC-IV, store. Uansett alderskategori, foreldrenes utdanningsnivå og IQ-nivå var gjennomsnittsverdien for indeksforskjeller rundt 25indekspoeng. Relativt store forskjeller i indeksskårer kan også ses i de kliniske normgruppene. I WISC-V er retningslinjene om ikke å tolke ujevne profiler derfor utelatt. I stedet oppfordres psykologen til å reflektere over eventuelle store forskjeller mellom indeksene og analysere hvordan forskjellene kommer til uttrykk i barnets hverdag. 


Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.