Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.
offset_212142_LowRe

Fjernadministrering

Hei! 

 

Vil Q-interactive bli tilpasset for fjernadministrering?  


Svar: 

Hele samfunnet har forandret seg i løpet av koronapandemien. Mange arbeider hjemmefra, og noen vet allerede nå at de kommer til å fortsette med det etter pandemien også. I den forbindelse har det også oppstått spørsmål om psykologisk testing – hvordan kan man gå frem for å fjernadministrere disse testene uten at det påvirker testenes reliabilitet og validitet? Vi har i noen år tilbudt en digital plattform kalt Q-interactive, der det er mulig å administrere WISC-V via iPad. Da er det naturlig å spørre seg om dette systemet allerede nå fungerer ved fjernadministrering, eller om planen er at det skal kunne brukes slik i fremtiden.

 

Q-interactive ble utviklet lenge før koronapandemien med henblikk på å digitalisere tester for å gjøre det enklere for testlederen å administrere og skåre de testene som finnes på plattformen. Det har likevel ikke ført til at utviklingen av papirutgavene av de testene som finnes på Q-interactive, har stoppet opp. Alle tester som er tilgjengelige digitalt via iPad, har også en tilsvarende papirversjon. For å sikre at testresultatene er likeverdige uavhengig av hvilken versjon testlederen bruker, har Pearson benyttet en mer «konservativ» utforming i de digitale versjonene. Det betyr i korte trekk at fremgangsmåten skal være så lik som mulig for de forskjellige testversjonene, og der kan vi blant annet nevne de generelle anvisningene om at testing skjer i et fysisk møte. Testene på Q-interactive er altså utviklet med tanke på at all testing, også den digitale, skal skje i et fysisk møte der testleder og testperson befinner seg i samme rom. Koronapandemien viser imidlertid at det er behov for alternative løsninger for testmiljøet, og derfor undersøker Pearson hvordan fjernadministrering eventuelt kan gjennomføres. Per i dag er dette i en tidlig fase, og det er ingen konkrete planer om når og om testene i Q-interactive vil kunne fjernadministreres.

 

Her kan du lese mer om pasientarbeid på distanse og få tips om hvordan du best gjennomfører samtaler via Internett. 

Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.