ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.
offset_212142_LowRe

Fjernadministrering

Hei! 

 

Vil Q-interactive bli tilpasset for fjernadministrering?  


Svar: 

Hele samfunnet har forandret seg i løpet av koronapandemien. Mange arbeider hjemmefra, og noen vet allerede nå at de kommer til å fortsette med det etter pandemien også. I den forbindelse har det også oppstått spørsmål om psykologisk testing – hvordan kan man gå frem for å fjernadministrere disse testene uten at det påvirker testenes reliabilitet og validitet? Vi har i noen år tilbudt en digital plattform kalt Q-interactive, der det er mulig å administrere WISC-V via iPad. Da er det naturlig å spørre seg om dette systemet allerede nå fungerer ved fjernadministrering, eller om planen er at det skal kunne brukes slik i fremtiden.

 

Q-interactive ble utviklet lenge før koronapandemien med henblikk på å digitalisere tester for å gjøre det enklere for testlederen å administrere og skåre de testene som finnes på plattformen. Det har likevel ikke ført til at utviklingen av papirutgavene av de testene som finnes på Q-interactive, har stoppet opp. Alle tester som er tilgjengelige digitalt via iPad, har også en tilsvarende papirversjon. For å sikre at testresultatene er likeverdige uavhengig av hvilken versjon testlederen bruker, har Pearson benyttet en mer «konservativ» utforming i de digitale versjonene. Det betyr i korte trekk at fremgangsmåten skal være så lik som mulig for de forskjellige testversjonene, og der kan vi blant annet nevne de generelle anvisningene om at testing skjer i et fysisk møte. Testene på Q-interactive er altså utviklet med tanke på at all testing, også den digitale, skal skje i et fysisk møte der testleder og testperson befinner seg i samme rom. Koronapandemien viser imidlertid at det er behov for alternative løsninger for testmiljøet, og derfor undersøker Pearson hvordan fjernadministrering eventuelt kan gjennomføres. Per i dag er dette i en tidlig fase, og det er ingen konkrete planer om når og om testene i Q-interactive vil kunne fjernadministreres.

 


Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.

top