ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.
iStock-1135957607_LowRe

Forskjellen mellom Q-global og Q-interactive

Hei! 

 

Hva er egentlig forskjellen mellom Q-global og Q-interactive? Jeg blir til tider forvirret med hensyn til hvilken testplattform jeg skal bruke, og hvorfor noen tester finnes på den ene plattformen og ikke på den andre?

 

Svar: 

 

Q-interactive og Q-global er to separate nettbaserte testplattformer som kan brukes til å administrere, skåre og generere rapporter for psykologiske tester. Det finnes både likheter og forskjeller mellom plattformenes funksjoner og bruksområder. Når man får et klarere bilde av hva testplattformene kan (og ikke kan) brukes til, blir det også mer tydelig når man skal bruke den ene eller den andre.

 

Q-global 

Q-global gir mulighet for administrering av både tester og spørreskjemaer samt skåring og oppsummering av resultatene via en PC. Når du bruker Q-global, kan det ofte se slik ut: Brukeren oppretter en testperson, tildeler et spørreskjema, lar respondenten besvare spørreskjemaet og genererer en resultatrapport. Tildelingen av spørreskjema kan gjøres på tre forskjellige måter med Q-global:

·   Manuell registrering: Brukeren kan velge å administrere papirutgaven av en test eller et spørreskjema og legge inn råskåren manuelt i skåringsmodulen i Q-global, og til slutt generere en resultatrapport. På denne måten fungerer Q-global utelukkende som et skåringsprogram.

·   Skjermadministrering: Brukeren kan velge å la testpersonen gjennomføre testen eller besvare spørreskjemaet direkte på skjermen ved et besøk hos brukeren. Deretter kan en resultatrapport genereres.

·   Fjernadministrering: Brukeren kan velge å sende en e-postmelding til respondenten med en invitasjon til å gjennomføre testen eller besvare spørreskjemaet hjemme eller et annet sted. Brukeren kan deretter generere en resultatrapport.

Spørreskjema og tester som kan utvikles ut fra én eller flere av disse administreringsmåtene eller formatene, ender på testplattformen Q-global. Et eksempel er spørreskjemaet Brown EF/A, som er kompatibelt med alle tre registreringsmetodene for data. Et eksempel på en test er Raven’s 2, som kan administreres på skjerm uten ekstra testmateriell, og der data også kan legges inn manuelt ved administrering av papirutgaven. Et eksempel på en test der Q-global kun fungerer som et skåringsprogram, er WAIS-IV. Samlet gjør dette at vi har mange flere tester på Q-global enn på Q-interactive.

 

Q-interactive 

Q-interactive gir mulighet for å administrere og skåre tester via to iPad-er og deretter generere rapporter online. Det er en digital testplattform som effektiviserer hele testprosessen og samler manualer, protokoller, stimulusbøker, stoppeklokke, lydopptak og skåringsprogram på ett og samme sted. Hvis en test er utviklet på Q-interactive, er det for at det er nødvendig å bruke iPad for å kunne administrere testen.

 

Bruken av Q-interactive krever som nevnt to iPad-er. Den ene fungerer som en stimulusbok og plasseres foran testpersonen. Den andre fungerer som protokoll og manual og brukes av testlederen for å administrere selve testen. Etter poengsetting skjer skåring og resultatsammenstilling automatisk. Skalaskårer fås for eksempel i sanntid, umiddelbart etter at en deltest er administrert. Den testen som finnes på Q-interactive akkurat nå, er WISC-V. Flere tester vil i tiden som kommer bli utviklet for å fungere på plattformen.

 

Er du interessert i å vite mer om Q-interactive og Q-global?

Her kan du lese mer om Q-interactive.

Og her er alle tester som finnes på Q-global.

Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.

top