ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.
AdobeStock_294704614

Raven’s 2 og intellektuell funksjonsnedsettelse

Hei! 

 

Hvorfor regnes Raven’s 2 ikke som et tilstrekkelig instrument for utredning av intellektuell funksjonsnedsettelse?

 

Svar: 

I begynnelsen av 1900-tallet oppdaget Spearman at tester som måler akademiske ferdigheter, så som hoderegning, lesing og rettskrivning, hadde en tendens til å korrelere med hverandre. Han konkluderte med at disse forbindelsene kunne forklares av en underliggende felles og generell faktor (g) som i bred forstand kunne brukes synonymt med begrepet «evne». Raven’s Progressive Matrices, utviklet av John C. Raven, viser seg å kunne tilby et av de beste målene på g og er et effektivt instrument for å kartlegge en persons generelle evner.

Raven’s 2, som er en revidert versjon av Raven’s Progressive Matrices, gir også et pålitelig estimat på generelle evner hos testpersonen. Samtidig gir testen et globalt, men begrenset mål på kognitive evner, og skal derfor ikke brukes som en erstatning for en omfattende kognitiv utredning. I stedet egner Raven’s 2 seg godt som et screeningsverktøy for å kartlegge behovet for en slik utredning, for eksempel ved mistanke om intellektuell funksjonsnedsettelse. Bruk av Raven’s 2 passer også godt i situasjoner, der en omfattende vurdering av kognitive ferdigheter ikke er nødvendig eller mulig å gjennomføre, og der et raskt estimat på generelle evner hos testpersonen vurderes som tilstrekkelig.

Når Raven’s 2 brukes på en riktig måte, skiller instrumentet effektivt mellom individer hvis kognitivt nivå ligger på gjennomsnittet, personer som er særlig evnerike, og dem som har nedsatte kognitive evner. Testen kan dog ikke erstatte andre instrumenter, for eksempel Wechslerskalaene, som inkluderer både styrker og svakheter ved en persons kognitive fungering og gir derfor en mye mer nyansert og sammensatt profil over kognitive evner. Resultatet på Raven’s 2 alene skal heller ikke ligge til grunn for en diagnose, så som intellektuell funksjonsnedsettelse. Et lavt resultat kan likevel styrke mistanken om en slik diagnose og gi en indikasjon på at det er behov for en grundig kognitiv utredning. Ved en mer utførlig vurdering anbefales det å bruke en relevant Wechslerskala, så som WISC eller WAIS.

Diagnostiske kriterier i DSM-5 viser for øvrig at utredning av intellektuell funksjonsnedsettelse ikke bare skal omfatte kartlegging av intellektuelle funksjoner, men også vurdering av en persons adaptive ferdighetsnivå. Utredningen kan derfor med fordel suppleres med Vineland som er et av de mest brukte instrumentene for vurdering av adaptiv atferd.

Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.

top