ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Bestillinger lagt inn før 15. desember kl. 12.00 blir levert og fakturert i 2023, dette med forbehold om uforutsette endringer.
offset_351468

Foreldreskjemaet i Vineland-3

Hei! 

 

Hva er nytt når det gjelder administrering av foreldreskjemaet i Vineland-3?

 

Svar: 

Foreldreskjemaet og intervjuskjemaet i Vineland-II inneholder samme utsagnformuleringer og bruker samme normer. Skjemaene skiller seg dog fra hverandre når det gjelder administreringsmetoden. Foreldreskjemaet besvares direkte av respondenten. Intervjuskjemaet brukes for å gjennomføre et semistrukturert intervju. I Vineland-3 er dette endret. Mens den amerikanske versjonen av foreldreskjemaet og intervjuskjemaet er normert separat og bruker selvstendige normer, ble den type normering vurdert til å være for omfattende for rammene av det skandinaviske standardiseringsarbeidet. I Skandinavia ble det derfor besluttet å utvikle og samle normdata for foreldreskjemaet uten intervjuskjemaet. Den skandinaviske versjonen av Vineland-3 inneholder da kun et foreldreskjema med nye normer for et aldersintervall 3–26 år.

Som i Vineland-II innebærer administreringen av foreldreskjemaet i Vineland-3 at informasjonen om adaptiv atferd samles via tredjepartsrapportering. Dette betyr at personen som utredes ikke deltar i vurderingen av sine egne adaptive ferdigheter. Det er imidlertid meget viktig at respondenten som velges til å besvare skjemaet er godt kjent med barnets typiske atferd og prestasjon i en hverdagssituasjon. Respondenten er derfor som oftest en forelder eller en omsorgsperson.


I likhet med Vineland-II kan informasjonen innhentet via foreldreskjemaet også med fordel suppleres med opplysninger fra et lærerskjema for å få en enda mer nyansert og sammensatt profil av barnets adaptive ferdigheter. Bruk av foreldreskjemaet sammen med lærerskjemaet muliggjør sammenlikning av personens adaptive atferd basert på informasjon fra ulike respondentgrupper. Når foreldreskjemaet og lærerskjemaet skåres på Q-global, kan man generere en flerperspektivrapport som sammenstiller resultater fra begge skjemaene og gir automatiske sammenligninger på et indeks-, delskala- og utsagnsnivå.

En annen endring i foreldreskjemaet i Vineland-3 er knyttet til bruken av symboler. Både intervjuskjemaet og foreldreskjemaet i Vineland-II inneholder symboler som kan betraktes som referansepunkter for utsagnene som tilhører de samme innholdskategoriene. Dette forenkler gjennomføringen av et semistrukturert intervju, samt gjennomgangen av det ferdig utfylte foreldreskjemaet. Foreldreskjemaet i Vineland-3 inneholder ikke lenger symboler som kobler utsagnene til de samme innholdskategoriene. Utsagnene henger selvfølgelig fortsatt sammen, men de er da ikke koblet visuelt, for eksempel med en stjerne eller en sirkel.

Sammen med Vineland-3 kommer også muligheten til å administrere og skåre foreldreskjemaet digitalt på Pearson sin plattform Q-global, noe som kan gi en rekke fordeler, så som automatisk tilpasning av utsagnenes rekkefølge, samt automatiske gulv- og takregler. På Q-global finnes det også ulike administreringsmetoder. Foreldreskjemaet kan besvares av respondenten via en lenke som sendes på e-post. Ved den type fjernadministrering er respondenten ikke i direkte kontakt med testlederen under skjemautfyllingen. Under skjermadministrering kan foreldreskjemaet også fylles ut på dataskjermen hos testlederen. Det er vel å merke seg at ingen av disse digitale administreringsmetodene er utviklet til å understøtte en intervjulogikk, det vil si skåring av flere utsagn samtidig.

Ønsker du et digitalt møte med en av våre produktspesialister?

Angi hvilken test du ønsker gjennomgang av i skjemaet, så kommer vi tilbake med mer informasjon.