ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

TROG-2, feil i beskrivelsen av den kvalitative analysen

Test for Reception of Grammar Version 2

I forbindelse med den kvalitative analysen av testresultatet på TROG-2, har man mulighet til å se på forholdet mellom systematiske, sporadiske og tilfeldige feil. Dette gjør man ved å analysere feilene et barn har gjort på de fem sist administrerte blokkene (testingen avbrytes etter at barnet har gjort én eller flere feil på fem påfølgende blokker).

I kapittelet som omhandler den kvalitative analysen av testresultatet, finnes det både i den britiske og den norske TROG-2 manualen dessverre en feil når det gjelder forklaringen av når feilene skal ansees som sporadiske og når de er tilfeldige. Det oppgis at 12 feil eller færre tilsvarer sporadiske feil, mens 13 feil eller fler tilsvarer tilfeldige feil. Om feil skal betraktes som sporadiske eller tilfeldige er imidlertid avhengig av om det også er blitt gjort systematiske feil. Har barnet gjort én eller flere systematiske feil på de siste fem blokkene, det vil si at alle de fire oppgavene i en blokk er feil besvart, så forandrer forholdet seg mellom sporadiske og tilfeldige feil i de resterende blokkene. Tabell A.5 skal derfor alltid brukes når man vil se på forholdet mellom systematiske, sporadiske og tilfeldige feil, og ikke ovennevnte tallangivelser.

Eksempelvis: Om barnet har gjort to systematiske feil på de fem sist administrerte blokkene, gjenstår det tre blokker hvor man kan se på sporadiske samt tilfeldige feil. Disse tre blokkene inneholder totalt 12 oppgaver, hvor barnet kan ha gjort mellom 3 og 9 feil totalt. Minst 3 feil fordi man må ha gjort minst én feil på hver blokk for at den skal betraktes som ”ikke mestret”, og maksimalt 9 feil (dvs. maksimalt 3 feil per blokk, fordi fire feil på en blokk ville betydd at det var en systematisk feil). Gå inn i den venstre delen av tabell A.5 under overskriften systematiske feil, og gå ned til rubrikken 2 blokker (dvs. 2 systematiske feil). Som nevnt ovenfor gjenstår det da mellom 3 og 9 mulige feil på de resterende blokkene (+3-9). Om barnet har gjort mellom 3 og 5 feil på de resterende blokkene dreier det seg om sporadiske feil, og har han eller hun gjort mellom 6 og 9 feil dreier det seg om tilfeldige feil.

Protokollen er blitt oppdatert, for å tydeliggjøre ovennevnte.

 

Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.

top