Vi har dessverre funnet en feil i svarheftet til WAIS-IV NI. Dette gjelder rekkefølgen på Oppgave 13–20 på Regning Trinnvis – Trinn 6.

Oppgavene er korrekt i protokollen, og regnestykkene i svarheftet er korrekt. Det oppstår imidlertid feil når man henvender seg til kolonnen Svar i protokollen på grunn av at oppgavenumrene ikke samsvarer med svarheftet. Vi anbefaler derfor at man kontrollretter svarene direkte i svarheftet, og gir 1 poeng per korrekt svar.

Oppgavene er med andre ord korrekt i protokollen og regnestykkene i svarheftet er korrekt. Det er kun rekkefølgen på oppgavene i svarheftet som er feil.

Berørte oppgaver med korrekt rekkefølge presenteres her:

Oppgave

Korrekt oppgavenummer

13 14
14  13 
15  18 
16  15 
17  17 
18  20
19 16
20  19