Torleif Hugdahl forteller om Cogmed Arbeidsminnetrening

Dette er historien om barnet som ikke husket hva som skulle gjøres, hvilken kode det var til porten, eller hvordan historien begynte når han hadde kommet til slutten. Nedsatt arbeidsminne har stor påvirkning på barns hverdag. Torleif Hugdahl coacher barn med Cogmed Arbeidsminnetrening og mener at styrken med programmet er at man kan forbedre seg, uansett hva utgangspunktet er.

Hjernen forandres gjennom hele livet. Den lærer seg, utvikles, vokser og fornyes. Det siste tiåret har forskningen om hjernens muligheter til positiv forandring, innlæring og utvikling også i voksen alder, revolusjonert vårt syn på hva som er mulig. Tidligere handlet all trening, etter å ha konstatert et nedsatt arbeidsminne, om å finne strategier, å kompensere for det som ikke fungerer like enkelt som for andre. Gjennombruddet kom med et databasert treningsprogram som hadde som mål å trene opp arbeidsminnet: Robomemo. På Karolinska Instituttet i Solna så man tydelige forbedringer i arbeidsminnets kapasitet etter trening, og treningsprogrammet ble lansert internasjonalt. 10 år senere heter treningsprogrammet Cogmed arbeidsminnetrening og brukes over hele verden med mål å trene arbeidsminnekapasiteten til både barn og voksne.

Torleif Hugdahl er stolt førskolelærer i grunnen og jobber nå som coach i arbeidsminnetrening for barn som er henvist fra spesialisthelsetjenesten i hele Sør-Trøndelag.
- Mange barn får bedre konsentrasjon og jobber fortere etter treningen, sier Hugdahl. Det er vanskelig å måle øvrige effekter, men de lærer seg å ta pauser, å lede og kontrollere sitt eget arbeid på egenhånd, og i det hele tatt å gjøre lekser. De lærer seg att de faktisk klarer noe, like mye som de lærer seg strategier som for eksempel å ha musikk i ørene når de skal konsentrere seg.
Å trene opp arbeidsminnet er ikke gjort i en håndvending. Å gjennomføre et program som tar mellom seks og åtte uker, er krevende trening – både for barn og foreldre.
– Skal du trene må du være på, sier Torleif Hugdahl. Egen motivasjon er viktig, for det er tøff trening. Vanligvis når du spiller dataspill så er du vant til å klare mer og mer, her gjør du plutselig ikke det.
Ett av de store poengene med å trene på en datamaskin er at treningen hele tiden utfordrer deg på et nivå som er tilpasset akkurat deg. Når du klarer en øvelse får du en litt vanskeligere utfordring neste gang, når du ikke klarer et nivå får du trene mer på det nivået til det sitter.
– Det er et slit for den som trener, sier Hugdal. Derfor er coachens rolle veldig viktig. Jeg vil nok si at min viktigste oppgave som coach er å motivere. Finne belønninger som akkurat dette barnet liker, og å vise til fremskritt med hjelp av statistikk for at man skal orke fortsette. Om belønningen for en arbeidsøkt er et stort fat med gulerotkake, ja, da får det være det da. Man må gå med på å belønne barna når de har anstrengt seg.
Torleif Hugdahl har trent barn med Cogmed Arbeidsminnetrening i seks år, og synes at han har lært seg mye om hva som fungerer og ikke fungerer under årene.
– Jeg jobber med barnet, for barnet. Ikke for mor, ikke for læreren, ikke for far. For barnet. Så langt det går så reiser jeg alltid hjem til barnet og coacher der. Vi går igjennom hva arbeidsminnet er, hvordan treningen foregår, prøver øvelsene sammen og går igjennom hvilke belønninger barnet skal få og hvordan det ska fungere. Barnet sliter med konsentrasjonen, så vi jobber ikke mer enn 30-35 minutter.
Etterpå er det en av foreldrene som har ansvaret for at den daglige treningen blir av og at det virker så bra som mulig.
– Er det en vifte som forstyrrer så skal foreldrene stenge av den, behøver barnet et glass vann så skal foreldrene ordne det. Under treningen behøver barnet optimale forutsetninger for å få ut så mye som mulig av treningen, forteller Hugdahl.
Under tiden som treningen pågår møter Hugdahl barnet hver uke og går igjennom statistikk og resultater med barnet.
– Vi ser på hva som skjer, hvor mye de klarer nå sammenlignet med når de begynte, slik at de kan se at det går framover. Men det går opp og ned i livet, det må vi akseptere.
Et av de beste øyeblikkene som coach, mener Torleif Hugdahl er når barna selv merker att de har gjort framskritt.
– Når et barn kommer og sier, ”Nå kan jeg huske syv tall etter hverandre, for noen uker siden husket jeg bare fire”, det er fint det, sier Hugdahl og smiler med hele ansiktet.

Tekst: Jenny Rickardson, Psykologifabriken
Video: David Brohede

Les mer om Cogmed Arbeidsminnetrening ››