ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.
skattningsskalorukrainskaryska

Spørreskjemaer på ukrainsk og russisk

Som følge av krigen i Ukraina har vi i Pearson Clinical sammen med våre kollegaer fra det ukrainske kontoret arbeidet med å gjøre våre spørreskjemaer tilgjengelige på ukrainsk og russisk.

Spørreskjemaer gjør det lettere å vurdere barns og voksnes psykiske helse innenfor ulike områder, slik som angst og depresjon. For å hjelpe flyktninger tilbyr vi nå ukrainske og russiske oversettelser av utvalgte spørreskjemaer kostnadsfritt.

Beck Depression Inventory (BDI-2) brukes til å vurdere graden av depresjon og endringer i depresjonstilstander. Instrumentet omfatter 21 symptomgrupper hvis alvorlighetsgrad angis på en firepunktsskala som går fra 0 til 3. Med BDI-2 kan man vurdere både fysiologiske og kognitive symptomer på depresjon. Resultatet tolkes ut fra definerte grenseverdier.

Aldersintervall: 13–80 år 

Beck Anxiety Inventory (BAI) brukestil å vurdere graden av angst og endringer i angsttilstander. BAI er et spørreskjema som omfatter 21 utsagn/symptomer hvis alvorlighetsgrad vurderes på en firepunktsskala skala som går fra 0 til 3. Med BAI kan man vurdere både fysiologiske og kognitive angstsymptomer. Resultatet tolkes ut fra definerte grenseverdier.

Aldersintervall: 17 år og eldre

Beck Youth Inventories (BYI-II) brukes til å vurdere emosjonell og sosial problematikk hos barn og ungdom. Hvert skjema, som inngår i BYI-II, består av 20 utsagn som vurderes på en firepunktsskala.

Aldersintervall: 7–18 år

Ønsker du å bruke spørreskjemaer på ukrainsk eller russisk i ditt arbeid?

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg så fort som mulig.

Klinikere kan ofte få et mer pålitelig resultat fra spørreskjemaer som brukes på klientens morsmål. Les gjerne informasjonen som finnes i vår brukerveiledning før du tar i bruk de respektive instrumentene. Her finner du blant annet informasjon om hvordan spørreskjemaene skal brukes og hva man bør ta hensyn til ved tolkning av resultatene.

Registrer deg for nyhetsbrevet vårt

Ønsker du aktuell informasjon om tester og kurs hos oss? Registrer deg for nyhetsbrevet.

top