Nancy Bayley, 2005

Bayley-III Screening Test

Nancy Bayley, 2005

Bayley-III Screening Test

Grupperte produkter
Produktnavn Ekskl. mva
kr 5 035,00
Bayley-III Screening Test Komplett
Screener Manual (Technical + Administration), Screener Stimulus Book, Screener Test Record Form, 25 stk.*, Picture Book, Screener Manipulative Set
Varekode 0000000821310
kr 940,00
Bayley-III Screening Test Record Form, 25 stk.*
Varekode 0000000821320
Alle priser er eksklusive moms.
* Forbruksmateriell
Vennligst logg inn for å handle i nettbutikken.
Administrering
Individuell
Type test
Test for screening av kognitivt, språklig og motorisk utviklingsnivå hos sped- og småbarn
Kompetansekrav
Autorisert Psykolog, Lege, Ergoterapeut, Fysioterapeut, Logoped
Tidsforbruk
15–25 minutter
Aldersintervall
1 måned–42 måneder (3 år og 6 måneder)
Språkversjon
Amerikansk originalversjon

Denne screeningversjonen av Bayley-III omfatter områdene Kognisjon, Språk og Motorikk. Ved hjelp av utalgte testledd fra den komplette versjonen av Bayley-III, gir screeningversjonen mulighet for raskt å fastslå hvorvidt det foreligger et behov for en mer omfattende utredning eller ikke.