ℹSpørreskjemaer på ukrainsk og russisk: Vi tilbyr gratis versjoner av BDI-2, BAI og BYI-II. Les mer her.

Bayley-III Screening Test

Test for screening av kognitivt, språklig og motorisk utviklingsnivå hos sped- og småbarn.

Nancy Bayley, 2005
Bayley Scales of Infant and Toddler Development – Third Edition
Velg mellom de ulike alternativene
  • Digital
    Digitale lisenser, skjemaer og kits
  • Alle produkter
    Alle tilgjengelige produkter for dette instrumentet
Alle priser er eksklusive moms.
Administrering
Papirversjon
Tidsforbruk
15–25 minutter
Språkversjon
Amerikansk originalversjon
Kompetansekrav
Autorisert psykolog, Lege, Logoped, Ergoterapeut, Fysioterapeut, Spesialpedagog
Aldersintervall
1 måned–42 måneder (3 år og 6 måneder)
Type test
Test for screening av kognitivt, språklig og motorisk utviklingsnivå hos sped- og småbarn
top