Ska_rmavbild_2020-09-21_kl._15.58.12

PEDI-CAT er en digital vurderingsskala som måler Daglige aktiviteter, Forflytning, Sosial og kognitiv funksjon samt Ansvar. Skalaen er utformet til bruk med barn og ungdom med forskjellige fysiske eller atferdsmessige tilstander.

PEDI-catinfoNO

Se gjerne dette opptaket av et webinar med Shelley Hughes, ergoterapeut og ekspert på PEDI-CAT, hvis du ønsker mer informasjon.

Mind_Brain_1_RGB

PEDI-CAT måler evner i fire domener:

 • Daglige aktiviteter
 • Forflytning
 • Sosial og kognitiv funksjon
 • Ansvar – måler i hvilken grad omsorgspersonen eller barnet tar ansvar for å håndtere komplekse livsoppgaver i flere trinn.

Svarskalaer

 • For de tre funksjonelle ferdighetsdomenene Daglige aktiviteter, Forflytning samt Sosial og kognitiv funksjon vurderes barnets evner på en 4-gradig vanskelighetsskala, med svar fra «Ikke mulig» til «Lett».
 • Ansvarsdomenet har en 5-gradig skala med svar fra «Voksen omsorgsperson har det fulle ansvaret; barnet tar ikke noe ansvar» til «Barnet tar det fulle ansvaret, uten overvåkning eller veiledning av en voksen/omsorgsperson».
 • Unike oppgavekart representerer et rimelig og sekvensielt mønster av funksjonelle ferdigheter som samsvarer med barns utvikling og gjenvinning av funksjon samt ansvarsoverføring fra voksen til barn gjennom hele barndommen og hos unge voksne.
Lightbulb_2_RGB

Bruksområder

 • Identifisering av funksjonsnedsettelser.
 • Undersøkelse av eventuell bedring hos individuelle barn etter intervensjon.
 • Vurdering og overvåkning av forløp ved programevaluering og i forskning.
 • Kan brukes til gjentatte målinger uten krav til tid mellom målingene.
Target_1_RGB
Location_Maps_1_RGB

Funksjoner

 • Nyhet! – Ny modul for autismespekterforstyrrelse
  • En modul av PEDI-CAT som er validert for populasjonen av barn og ungdom med autismespekterforstyrrelser. Denne modulen inneholder ytterligere anvisninger for å hjelpe respondentene med å velge en egnet vurdering med tanke på de unike egenskapene til barn med autisme. Modulen inneholder også nye eller reviderte spørsmål fra de forskjellige domenene.
 • Et filter for alder, kjønn og bevegelighet hindrer at irrelevante objekter presenteres.
 • Oppgavene er formulert med hverdagsspråk og med tydelige eksempler.
 • Illustrasjoner av spørsmål som vedrører Daglige aktiviteter og Forflytning er inkludert for å lette forståelsen av hva spørsmålet er beregnet på å måle.

Administrering

PEDI-CAT er kun tilgjengelig på vår digitale plattform Q-global. I Q-global kan du la omsorgspersonen fylle ut vurderingsskalaen på stedet, på din datamaskin, eller du kan sende den via en lenke slik at omsorgspersonen kan fylle den ut på datamaskin eller mobiltelefon hjemme. Etterpå genererer du enkelt en rapport i Q-global. Manualen for PEDI-CAT har du tilgang til i digitalt format i Q-global.

Her kan du se eksempelrapport for digital administrering av PEDI-CAT.  

Cogs_RGB
Classroom_1_RGB

Vil du vite mer?

Har du spørsmål om eller kommentarer til PEDI-CAT? Eller vill du bestille en produktpresentasjon i forbindelse med lanseringen? Ikke nøl med å ta kontakt med våre produktspesialister.

 

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg så raskt som mulig!